Jesteś tutaj

„Korpus Wsparcia Seniorów”- moduł II

Logo wspieraj seniora logo Gminy logo MOPSiWRProgram osłonowy pn. „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 jest programem osłonowym w rozumieniu art.17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Realizatorem programu na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska oraz poprawa bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość". „Opieka na odległość" jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi (szczególnie samotnymi lub/i samotnie gospodarującymi), chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Moduł II — dotyczy finansowania kosztów jakie ponosi gmina w związku z zakupem urządzeń do świadczenia usługi „opieki na odległość" przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa" oraz obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu. Urządzenie zakupione w ramach Modułu II programu powinny być wyposażone w co najmniej trzy z wymienionych w programie funkcji (tj. przycisk bezpieczeństwa — sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe — puls, saturacja. Opaska może spełniać więcej funkcji, co znacznie poprawi jej użytkowość.

W ramach modułu II można wydatkować środki: na zakup urządzeń do świadczenia usługi „opieki na odległość", zakup usługi obsługi systemu, dodatki dla pracowników OPS i promocję projektu.

Dla gmin przewiduje się dofinansowanie do 100% całkowitego zadania, nie jest wymagany wkład własny gminy.

Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizacje działań przewidzianych w okresie realizacji programu w kwocie 88 000,00zł.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej będzie realizował MODUŁ II Programu.

Regulamin uczestnictwa w programie "Korpus Wsparcia Seniora" - moduł II

Załącznik nr 1 do Regulaminu udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Załacznik nr 2 - umowa uczestnictwa

Załącznik nr 3 - Oświadczenie odbiorcy wsparcia

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej