Jesteś tutaj

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

Grafika - Opieka Wytchnieniowa - edycja 2019Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że Minister rodziny, pracy i polityki społecznej zaakceptowała Program pn. "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Logo MRPiPS

Resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019,

Gmina Dąbrowa Tarnowska została zakwalifikowana do Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2019r, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, i będzie realizować jedno z trzech zadań - Moduł I – Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego.

Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

Świadczenie opieki wytchnieniowej (w formie pobytu dziennego) skierowane będzie do opiekunów, którzy nie korzystają z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej.

MOPSiWR realizując zadanie będzie przyznawać opiekę wytchnieniową na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę wydając decyzję administracyjną.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej