Jesteś tutaj

Miejsko-Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie



Edyta Węc - Przewodniczący Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

pokój nr 2
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 203



Ewa Ząbkowska - Z-ca Przewodniczącego Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

pokój nr 2
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 203

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej