Jesteś tutaj

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uwikłanych w Przemoc Domową

W celu kompleksowego zaspokajania potrzeb ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zdiagnozowanie problemów w zakresie przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z usług Punktu Konsultacyjnego

Zakres działalności Punktu obejmuje przede wszystkim: bezpłatne udzielanie porad i konsultacji indywidualnych, w tym porad prawnych, informowanie o specjalistycznych ośrodkach leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych oraz pomoc w ustaleniu terminu rozpoczęcia terapii, udzielanie wsparcia po zakończeniu terapii, udzielanie pomocy terapeutycznej i psychologicznej osobom w kryzysie emocjonalnym, rozpoznawanie zjawiska przemocy i udzielanie pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy oraz będącymi jej świadkami.

DYŻURY

 

  • Grażyna Brożyńska - Psycholog

Konsultacje:
Poniedziałek od 12:00 do 15:00 (po wcześniejszym ustaleniu terminu przez pracownika socjalnego)
pokój nr 16
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 227

 

  • Agnieszka Kądzielawa - Psycholog

          Konsultacje:

          Piątek od 13:30 do 15:30 (1 i 3 piątek każdego miesiąca)
          pokój nr 16
          tel. 14 657 83 83
          lub
          571 336 500
          wew. 227

 

Poza godzinami działalności Punktu Konsultacyjnego w wyżej wymienionych sprawach należy kontaktować się z Przewodniczącym Miejsko-Gminnego Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie lub pracownikiem socjalnym z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, przy ul. Kościuszki 15A pod numerem telefonu 14 657 83 83.

Regulamin

W ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Dąbrowa Tarnowska działa Punkt Konsultacyjny dla Osób Uwikłanych w Przemoc Domową z siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, przy ul. Kościuszki 15A (pok nr 16, I piętro) tel. 14 657 83 83 oraz 571 336 500, 14 657 84 84 (faks), e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl

Do punktu mogą się zgłaszać lub być kierowane, osoby doświadczające wszelkich form przemocy (fizycznej, psychicznej, ekonomicznej i seksualnej), po uprzednim ustaleniu terminu konsultacji przez pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.

Jest to miejsce, w którym osoba będąca ofiarą przemocy domowej może uzyskać pomoc w odzyskaniu równowagi, może otrzymać również wsparcie oraz informacje na temat różnych form pomocy jej przysługujących.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej