Jesteś tutaj

Kontakt

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny

ul. Kościuszki 15A

33-200 Dąbrowa Tarnowska

tel. 14 657 83 83 oraz 571 336 500, 14 657 84 84 (faks)

e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl

Tabliczka - niepełnosprawność   Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu można kierować również w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - adres skrytki: /MGOPSDT/SkrytkaESP

 

Dyrektor tutejszego Ośrodka

Katarzyna Hałun

w sprawach wniosków, skarg, zażaleń przyjmuje:

Poniedziałek:

w godz. od 08:00 do 16:00

Wtorek:

w godz. od 15:00 do 16:00 (w tym od 15:30 do 16:00 po godz. pracy)

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Informacja Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
 1. Burmistrz lub jego Zastępca w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w Urzędzie Miejskim Dąbrowy Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w każdy poniedziałek w godz. 8:00 do 16:00.
 2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej przyjmuje w Biurze Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, - pok. nr 26 – budynek Urzędu Miejskiego Dąbrowy Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w każdy poniedziałek w godz. 15:00 do 16:00.

 

MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej czynne w godzinach:

 1. poniedziałek od 08.00 do 16.00, z zastrzeżeniem pkt. 3 - 5
 2. wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 07.30 do 15.30, z zastrzeżeniem pkt. 3 - 5
 3. Placówka Wsparcia Dziennego: poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00,
 4. Punkty Konsultacyjne: poniedziałek – piątek od 8:00 do 20:00 (wg harmonogramów pracy specjalistów).
 5. Asystenci rodziny pracują w zadaniowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 21.00.

 

KASA czynna

 

w dni wypłaty zasiłków:

Poniedziałek:

09:00-14:30

w pozostałe dni:

09:00-14:00


Informacja o działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społęcznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej (PDF 2.48 MB) - tekst łatwy do czytania (ETR - Easy-to-read)


Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej:

dr Agata Janiszewska - Skowron

Inspektor Ochrony Danych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Kościuszki 15A

33-200 Dąbrowa Tarnowska

14 657 83 83 wew. 221

sekretariat@mopsiwr.pl


Zgodnie z nowelizacją art. 63 §3a KPA (Dz.U.2010, Nr 40, poz.230), podanie wniesione za pośrednictwem portalu ePUAP w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub profilu zaufanego ePUAP, oraz zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

Profil Zaufany umożliwia korzystanie z udostępnionych na portalu usług bez potrzeby posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. W celu uzyskania Profilu Zaufanego wymagana będzie wizyta obywatela w urzędzie, podczas której jego profil na portalu ePUAP zostanie uwierzytelniony w systemie jako „zaufany". Profil Zaufany jest bezpłatny.

Otrzymywanie pism, w tym decyzji jest możliwe za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Osoby fizyczne, które chcą otrzymywać pisma, w tym decyzje za pośrednictwem ePUAP powinny wnieść wniosek o doręczanie lub wyrazić zgodę na doręczanie pism za pośrednictwem ePUAP i wskazać login / identyfikator użytkownika platformy ePUAP, na który mają być doręczane pisma.

Konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP oraz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

W każdym momencie osoba fizyczna ma prawo do rezygnacji z doręczania pism za pośrednictwem ePUAP. W takim przypadku pisma będą doręczane w sposób tradycyjny, tj. w formie papierowej, listem doręczanym za pośrednictwem operatora pocztowego.

Aby otrzymywać informację na adres e-mail o wpłynięciu dokumentów na platformę ePUAP należy:

 • Po zalogowaniu się na portalu ePUAP wybrać opcję "Moja skrzynka"
 • Po lewej stronie wybrać opcję "Operacje", następnie "Ustawienia"
 • W rubryce "Powiadomienia mailowe" wybrać opcję "Zawsze"
 • W rubryce "E-mail" wpisać swój adres e-mail, a następnie kliknąć przycisk "Zapisz".

W celu wysłania pisma do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarowskiej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP dostępne są w serwisie OBYWATEL.GOV.PL.

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do MPOSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej należy wykonać następujące kroki:

 1. Przygotuj potrzebne dane (dane do logowania na platformie ePUAP, załączniki w wersji elektronicznej – jeśli będą potrzebne).
 2. Wejdź na stronę obywatel.gov.pl/wyslij-pismo-ogolne
 3. Kliknij przycisk Wyślij pismo ogólne.
 4. Zaloguj się do ePUAP
 5. W polu "Wybierz urząd lub instytucję, do których chcesz wysłać pismo" wybierz "MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ I WSPARCIA RODZINY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ (33-200 DĄBROWA TARNOWSKA, WOJ. MAŁOPOLSKIE)".
 6. Wypełnij formularz.
 7. Dodaj potrzebne załączniki, jeśli masz je w wersji elektronicznej.
 8. Kliknij Dalej, a potem Wyślij bez podpisu lub Podpisz i wyślij.
 9. Wyświetli się komunikat, że pismo zostało wysłane. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej