Jesteś tutaj

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny

ul. Kościuszki 15A

33-200 Dąbrowa Tarnowska

tel. 14 657 83 83 oraz 571 336 500, 14 657 84 84 (faks)

e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl

Tabliczka - niepełnosprawność   Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu można kierować również w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - adres skrytki: /MGOPSDT/SkrytkaESP

 

 

Dyrektor MOPSiWR

Kinga Sobecka - Kłusek

w sprawach wniosków, skarg, zażaleń przyjmuje:

Poniedziałek:

w godz. od 08:00 do 16:00

Wtorek:

w godz. od 15:00 do 16:00 (w tym od 15:30 do 16:00 po godz. pracy)

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Informacja Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
 1. Burmistrz lub jego Zastępca w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w Urzędzie Miejskim Dąbrowy Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w każdy poniedziałek w godz. 8:00 do 16:00.
 2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej przyjmuje w Biurze Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, - pok. nr 26 – budynek Urzędu Miejskiego Dąbrowy Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w każdy poniedziałek w godz. 15:00 do 16:00.

 

MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej czynne w godzinach:

 1. poniedziałek od 08.00 do 16.00, z zastrzeżeniem pkt. 3 - 5
 2. wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 07.30 do 15.30, z zastrzeżeniem pkt. 3 - 5
 3. Placówka Wsparcia Dziennego: poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00,
 4. Punkty Konsultacyjne: poniedziałek – piątek od 8:00 do 20:00 (wg harmonogramów pracy specjalistów).
 5. Asystenci rodziny pracują w zadaniowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 21.00.

 

KASA CZYNNA

 

w dni wypłaty zasiłków:

Poniedziałek:

10:00-15:00

w pozostałe dni:

09:30-14:00


Numery kont bankowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społęcznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej:

Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej

 • rachunek dochodów MOPSiWR (odpłatność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, odpłatności za DPS, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz domówienie tradycyjnej formy Karty Dużej Rodziny):

03 9462 0003 2001 0000 4170 0003

 

 • rachunek należności z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej:

73 9462 0003 2001 0000 4170 0004


Informacja o działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społęcznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej (PDF 2.48 MB) - tekst łatwy do czytania (ETR - Easy-to-read)


Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej:

Adam Mitał

Inspektor Ochrony Danych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Kościuszki 15A

33-200 Dąbrowa Tarnowska

14 657 83 83 wew. 221

iod@mopsiwr.pl


Zgodnie z nowelizacją art. 63 §3a KPA (Dz.U.2010, Nr 40, poz.230), podanie wniesione za pośrednictwem portalu ePUAP w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub profilu zaufanego ePUAP, oraz zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

Profil Zaufany umożliwia korzystanie z udostępnionych na portalu usług bez potrzeby posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. W celu uzyskania Profilu Zaufanego wymagana będzie wizyta obywatela w urzędzie, podczas której jego profil na portalu ePUAP zostanie uwierzytelniony w systemie jako „zaufany". Profil Zaufany jest bezpłatny.

Otrzymywanie pism, w tym decyzji jest możliwe za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Osoby fizyczne, które chcą otrzymywać pisma, w tym decyzje za pośrednictwem ePUAP powinny wnieść wniosek o doręczanie lub wyrazić zgodę na doręczanie pism za pośrednictwem ePUAP i wskazać login / identyfikator użytkownika platformy ePUAP, na który mają być doręczane pisma.

Konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP oraz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

W każdym momencie osoba fizyczna ma prawo do rezygnacji z doręczania pism za pośrednictwem ePUAP. W takim przypadku pisma będą doręczane w sposób tradycyjny, tj. w formie papierowej, listem doręczanym za pośrednictwem operatora pocztowego.

Aby otrzymywać informację na adres e-mail o wpłynięciu dokumentów na platformę ePUAP należy:

 • Po zalogowaniu się na portalu ePUAP wybrać opcję "Moja skrzynka"
 • Po lewej stronie wybrać opcję "Operacje", następnie "Ustawienia"
 • W rubryce "Powiadomienia mailowe" wybrać opcję "Zawsze"
 • W rubryce "E-mail" wpisać swój adres e-mail, a następnie kliknąć przycisk "Zapisz".

W celu wysłania pisma do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarowskiej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP dostępne są w serwisie OBYWATEL.GOV.PL.

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do MPOSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej należy wykonać następujące kroki:

 1. Przygotuj potrzebne dane (dane do logowania na platformie ePUAP, załączniki w wersji elektronicznej – jeśli będą potrzebne).
 2. Wejdź na stronę obywatel.gov.pl/wyslij-pismo-ogolne
 3. Kliknij przycisk Wyślij pismo ogólne.
 4. Zaloguj się do ePUAP
 5. W polu "Wybierz urząd lub instytucję, do których chcesz wysłać pismo" wybierz "MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ I WSPARCIA RODZINY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ (33-200 DĄBROWA TARNOWSKA, WOJ. MAŁOPOLSKIE)".
 6. Wypełnij formularz.
 7. Dodaj potrzebne załączniki, jeśli masz je w wersji elektronicznej.
 8. Kliknij Dalej, a potem Wyślij bez podpisu lub Podpisz i wyślij.
 9. Wyświetli się komunikat, że pismo zostało wysłane. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej