Jesteś tutaj

„Korpus Wsparcia Seniorów”- moduł II na rok 2023

Flaga Polski i godło

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej w 2023r kontynuuje realizację na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska Programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów" – Moduł II. „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 jest programem osłonowym w rozumieniu art.17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej przyjęty uchwałą  NR LV/538/23 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, z dnia 16 lutego 2023 r.

Moduł II ma na celu wsparcie gmin w świadczeniu usług opiekuńczych na rzecz seniorów, polegających na zapewnieniu dostępu do „opieki na odległość” osobom starszym, przez udzielenie dofinansowania do zakupu oraz częściowego pokrycia kosztów użytkowania  tzw. „opasek i innych urządzeń bezpieczeństwa”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska.

Beneficjentami programu są mieszkańcy Gminy Dąbrowa Tarnowska w wieku 65 lat i więcej, którzy prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

Udzielenie wsparcia w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego, nie jest przyznawane także na drodze decyzji administracyjnej. W ramach programu Senior otrzyma urządzenie – "opaskę bezpieczeństwa”, które będzie obsługiwane przez 24 godziny na dobę przez centrum monitoringu -zapewniające nadzór, rejestrujące i przyjmujące zgłoszenia alarmowe przesyłane przez sygnał SOS z "opaski bezpieczeństwa”, co pozwoli na podjęcie konkretnych

i adekwatnych czynności. W zależności od sytuacji po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy Seniorowi. Może prosić min. o pomoc kogoś z otoczenia, pracownika socjalnego czy opiekunki środowiskowej z Ośrodka Pomocy Społecznej. Urządzenia ,,opaski bezpieczeństwa” są wyposażone m.in. w przycisk bezpieczeństwa SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, funkcje monitorujące podstawowe funkcje życiowe - puls, saturację, pomiar ciśnienia, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum opieki.

 

Liczba osób objętych wsparciem w ramach programu uzależniona jest od ilości zakupionych opasek w 2022 roku w ramach Programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, która wynosi 50 sztuk oraz od wysokości środków finansowych, które Ośrodek otrzyma na realizację programu. "Opaska bezpieczeństwa” jest własnością Gminy Dąbrowa Tarnowska, w związku z czym Senior -uczestnik programu jest zobowiązany do zwrotu urządzenia po zakończeniu programu.

Program "Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 finansowany będzie ze środków pochodzących
z celowej dotacji budżetu państwa oraz środków gminy. Gmina może otrzymać dotację na realizację działań przewidzianych programem, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 20% przewidzianych kosztów całkowitych realizacji zadania.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej