Jesteś tutaj

PracownicyDyrektor MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej Kinga Sobecka - Kłusek

pokój nr 18
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 222
Przyjmuje w sprawach skarg i wniosków - poniedziałek w godz. 9.00 - 16.00

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓWAnna Stefańczyk - Specjalista ds. kadr

pokój nr 18
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 224Ewa Borek - Kierownik Działu Wsparcia Rodziny

pokój nr 18
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 221Anna Maciąg - Starszy Inspektor

pokój nr 9
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 215Marek Stafii - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

Zespół-sekcja ds. świadczeń przyznawanych decyzją

pokój nr 1
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 201

Rejon:
ul. Baczyńskiego, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Broniewskiego, ul. Emilii Plater, ul. Grunwaldzka, ul. Gruszowska, ul. Jana, ul. Konopnickiej, ul. Kopernika, os. Kościuszki 3 (m.28 – m.54), ul. Krasickiego, ul. Krótka, ul. Kwiatowa, ul. Leśna, ul. Ogrodowa, ul. Popiełuszki, ul. Słoneczna, ul. Szpitalna, ul. Warszawska, ul. Zamkowa, Smęgorzów


Ewa Mróz - Specjalista Pracy Socjalnej

Zespół-sekcja ds. świadczeń przyznawanych decyzją

pokój nr 4
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 205

Rejon:
ul. Chopina, ul. Lotników Halifaxa, ul. Nadbrzeżna, ul. Tadeusza Nowaka, ul. Oleśnicka, ul. Paderewskiego, ul. Polna, ul. Spółdzielców, ul. Szarwarska, ul. Ulinów, os. Westerplatte 1, os. Westerplatte 2, al. Wolności, ul. Zacisze, ul. Zagumnie, ul. Zaręby, ul. Żabieńska, Gruszów Mały, Lipiny, Morzychna


Edyta Węc - Specjalista Pracy Socjalnej

Zespół-sekcja ds. usług

pokój nr 2
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 203

DPS

Rejon:
ul. Baczyńskiego, ul. Chopina, ul. Czernia, ul. Emilii Plater, ul. Grunwaldzka, ul. Jagiellońska, ul. Jana, ul. Kopernika, ul. Kościelna, os. Kościuszki 7, os. Kościuszki 8, ul. Kościuszki, ul. Krasickiego, ul. Krótka, ul. Kwiatowa, ul. Ligęzów, ul. Oleśnicka, Rynek, ul. Słoneczna, ul. Spółdzielców, ul. Szarwarska, ul. Ulinów, os. Westerplatte 9, os. Westerplatte 10, ul. Zacisze, ul. Zagumnie, Gruszów Mały, Gruszów Wielki, Nieczajna Dolna, Nieczajna Górna


Ewa Ząbkowska - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

Zespół-sekcja ds. pracy socjalnej

pokój nr 14
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 231

DPS

Rejon:
ul. Bojki, ul. św. Br. Alberta Chmielowskiego, ul. Czernia, ul. Hallera, ul. Jagiellońska, ul. Jana, ul. Kościelna, os. Kościuszki 4, os. Kościuszki 5, os. Kościuszki 6, ul. Kościuszki, ul. Legionistów, ul. Mała, ul. Matejki, ul. Nadbrzeżna, ul. Niecała, ul. Nowa, ul. Piłsudskiego, ul. Ręgorowicza, ul. Szarwarska, ul. Szkolna, ul. Szpitalna, ul. Szymanowskiego, ul. Warszawska, os. Westerplatte 4, os. Westerplatte 5, os. Westerplatte 6, os. Westerplatte 7, ul. Wincentego Witosa, ul. Zacisze, ul. Zagumnie, ul. Zakrzewskiego, ul. Zazamcze, Gruszów Wielki, Nieczajna Dolna, Sutków, Żelazówka


Aneta Tendera - Starszy Inspektor

pokój nr 11
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 219Urszula Lizak - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

Zespół-sekcja ds. świadczeń przyznawanych decyzją

pokój nr 3
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 207

Rejon:
os. Kościuszki 4, os. Kościuszki 5, os. Kościuszki 6, os. Kościuszki 7, os. Kościuszki 8, ul. Ręgorowicza, ul. Spokojna, ul. Szkolna, ul. Szymanowskiego, os. Westerplatte 9, os. Westerplatte 10, ul. Wieniawskiego, ul. Zakrzewskiego, Nieczajna Dolna, Sutków


Agnieszka Rokita - Specjalista Pracy Socjalnej

Zespół-sekcja ds. pracy socjalnej

pokój nr 14
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 231

Rejon:
ul. Baczyńskiego, ul. Garbarska, ul. Graniczna, ul. Grunwaldzka, ul. Gruszowska, ul. Jana, ul. Konopnickiej, ul. Kopernika, os. Kościuszki 1, os. Kościuszki 2, os. Kościuszki 3 (m.1 – m.27), ul. Krasickiego, ul. Krótka, ul. Kukiela, ul. Kwiatowa, ul. Leśna, ul. Ligęzów, ul. Lotników Halifaxa, ul. Popiełuszki, ul. Słoneczna, ul. Spadowa, ul. Sportowa, ul. Spółdzielców, ul. Sucharskiego, ul. Warzywna, os. Westerplatte 8, os. Westerplatte 9, os. Westerplatte 10, ul. Zielona, ul. Żabieńska, Brnik, Lipiny, Smęgorzów, Szarwark


Iwona Bartula - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej - Koordynator

Zespół-sekcja ds. usług

pokój nr 5
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 213

Rejon:
ul. Batalionów Chłopskich, ul. Broniewskiego, ul. Daszyńskiego, ul. Garbarska, ul. Graniczna, ul. Konopnickiej, os. Kościuszki 5, os. Kościuszki 6, ul. Kukiela, ul. Lotników Halifaxa, ul. Ogrodowa, ul. Paderewskiego, ul. Popiełuszki, ul. Ręgorowicza, ul. Różana, ul. Spokojna, ul. Sportowa, ul. Szkolna, ul. Szpitalna, ul. Szymanowskiego, ul. Warszawska, ul. Warzywna, os. Westerplatte 1, os. Westerplatte 2, os. Westerplatte 3, os. Westerplatte 4, os. Westerplatte 5, os. Westerplatte 6, ul. Wieniawskiego, ul. Wincentego Witosa, ul. Zamkowa, ul. Zielona, ul. Żabieńska, Morzychna, Smęgorzów, Szarwark, Żelazówka


Angelika Piekielniak - Pracownik Socjalny

Zespół sekcji ds świadczeń przyznawanych decyzją

pokój nr 4
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 207

Rejon:
ul. Berka Joselewicza, ul. Bojki, ul. Graniczna, os. Kościuszki 1, os. Kościuszki 2, ul. Mała, ul. Matejki, ul. Ofiar Danielnika, ul. Poprzeczna, ul. Sikorskiego, ul. Sucharskiego, os. Westerplatte 6, os. Westerplatte 7, os. Westerplatte 8, ul. Wyszyńskiego, Gruszów Wielki, Żelazówka


Ewa Światłowska - Specjalista Pracy Socjalnej

Zespół-sekcja ds. pracy socjalnej

pokój nr 14
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 231

Rejon:
ul. 1 Maja, ul. Akacjowa, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Berka Joselewicza, ul. Broniewskiego, ul. Chopina, ul. Daszyńskiego, ul. Emilii Plater, os. Kościuszki 7, os. Kościuszki 8, ul. Kościuszki, ul. Krótka, ul. Matejki, ul. Nadbrzeżna, ul. Niecała, ul. Nowa, ul. Tadeusza Nowaka, ul. Ofiar Danielnika, ul. Ofiar Katynia, ul. Ogrodowa, ul. Oleśnicka, ul. Paderewskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Polna, ul. Poprzeczna, ul. Różana, Rynek, ul. Sikorskiego, ul. Słoneczna, ul. Ulinów, os. Westerplatte 1, os. Westerplatte 2, os. Westerplatte 3, ul. Wyszyńskiego, ul. Zamkowa, ul. Zaręby, Gruszów Mały, Laskówka Chorąska, Morzychna, Nieczajna Górna


Marta Pyzik - Starszy Pracownik Socjalny

Zespół-sekcja ds. świadczeń przyznawanych decyzją

pokój nr 8, tel. 14 657 83 83 lub 571 336 500, wew. 213

Pracownik Socjalny w ramach trwałości Projektu pt. "Droga do sukcesu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR – Oś priorytetowa RPMP.09.01.01-IP.01-12-105/17

Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny Barwy Rzeczpospolitej Logo Małopolski Logo Unii Europejskiej
Rejon:
ul. św. Br. Alberta Chmielowskiego, ul. Czernia, ul. Daszyńskiego, ul. Garbarska, ul. Jagiellońska, ul. Kościelna, ul. Kościuszki, ul. Kukiela, ul. Nowa, ul. Ofiar Katynia, ul. Różana, Rynek, ul. Sportowa, ul. Warzywna, os. Westerplatte 3, os. Westerplatte 4, os. Westerplatte 5, ul. Wincentego Witosa, ul. Zielona, Brnik, Szarwark


Monika Chajm - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

Zespół-sekcja ds. usług

pokój nr 5
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 204

DPS

Rejon:
ul. 1 Maja, ul. Akacjowa, ul. Berka Joselewicza, ul. Bojki, ul. Gruszowska, ul. Hallera, os. Kościuszki 1, os. Kościuszki 2, os. Kościuszki 3 (m.1 – m.27), os. Kościuszki 3 (m.28 – m.54), os. Kościuszki 4, ul. Legionistów, ul. Leśna, ul. Mała, ul. Matejki, ul. Niecała, ul. Nowa, ul. Ofiar Danielnika, ul. Ofiar Katynia, ul. Piłsudskiego, ul. Polna, ul. Spadowa, ul. Sucharskiego, os. Westerplatte 7, os. Westerplatte 8, al. Wolności, ul. Wyszyńskiego, ul. Zacisze, ul. Zaręby, ul. Zazamcze, ul. Zielona, Brnik, Laskówka Chorąska, Lipiny, Sutków


Anna Gryszówka - Starszy Pracownnik Socjalny

Zespół-sekcja ds. świadczeń przyznawanych decyzją

Stanowisko pierwszego kontaktu

pokój nr 3
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 202

Rejon:
ul. 1 Maja, ul. Akacjowa, ul. Hallera, os. Kościuszki 3 (m.1 – m.27), ul. Legionistów, ul. Ligęzów, ul. Niecała, ul. Piłsudskiego, ul. Zazamcze, Laskówka Chorąska, Nieczajna Górna


Anna Zaglaniczny - Starszy Referent

pokój nr 11
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 219Jolanta Gnutek - Główna księgowa - Kierownik działu

pokój nr 17
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 223Barbara Golonka - Księgowa

pokój nr 17
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 225Renata Fido-Soja - Księgowa

pokój nr 17
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 225Ewa Borek - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Dąbrowie Tarnowskiej

pokój nr 8
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 213Ewa Światłowska - Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Dąbrowie Tarnowskiej

pokój nr 13
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 231Beata Kaczmarczyk - Sekretarka

Pkt informacyjny
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 200Witold Reczek - specjalista ds. zamówień publicznych

Specjalista ds. zamówień publicznych w MOPSiWR

 Katarzyna Kądzielawa - Asystent rodziny

Wsparcie w postaci asystenta rodziny mogą otrzymać rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

pokój nr 16
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 227

Adres e-mail:


Aleksandra Ogorzelec-Bartosz - Asystent rodziny

Wsparcie w postaci asystenta rodziny mogą otrzymać rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

pokój nr 16
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 227

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej