Jesteś tutaj

PracownicyDyrektor MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej Kinga Sobecka - Kłusek

pokój nr 18
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 222
Przyjmuje w sprawach skarg i wniosków - poniedziałek w godz. 9.00 - 16.00

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓWAnna Stefańczyk - Specjalista ds. kadr

pokój nr 18
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 224Ewa Borek - Kierownik Działu Wsparcia Rodziny

pokój nr 18
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 221Anna Maciąg - Starszy Inspektor

pokój nr 9
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 215Marek Stafii - Specjalista Pracy Socjalnej

Zespół-sekcja ds. pracy socjalnej

pokój nr 1
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 201

Rejon:
ul. Baczyńskiego, ul. św. Br. Alberta Chmielowskiego, ul. Garbarska, ul. Graniczna, ul. Grunwaldzka, ul. Gruszowska, ul. Hallera, os. Kościuszki 1, os. Kościuszki 2, os. Kościuszki 3 (m.1 – m.27), os. Kościuszki 3 (m.28 – m.54), os. Kościuszki 4, ul. Krasickiego, ul. Kukiela, ul. Kwiatowa, ul. Legionistów, ul. Leśna, ul. Ligęzów, ul. Lotników Halifaxa, ul. Mała, ul. Popiełuszki, ul. Ręgorowicza, ul. Spadowa, ul. Spokojna, ul. Sportowa, ul. Spółdzielców, ul. Sucharskiego, ul. Szarwarska, ul. Szkolna, ul. Szpitalna, ul. Warszawska, ul. Warzywna, os. Westerplatte 6, os. Westerplatte 7, os. Westerplatte 8, os. Westerplatte 9, os. Westerplatte 10, ul. Wieniawskiego, ul. Wincentego Witosa, ul. Zacisze, ul. Zagumnie, ul. Zakrzewskiego, ul. Zamkowa, ul. Zaręby, ul. Zazamcze, ul. Zielona, ul. Żabieńska, Brnik, Gruszów Wielki, Lipiny, Nieczajna Dolna, Smęgorzów, Szarwark


Ewa Mróz - Specjalista Pracy Socjalnej

Zespół-sekcja ds. świadczeń przyznawanych decyzją

pokój nr 4
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 205

Rejon:
ul. Chopina, ul. Lotników Halifaxa, ul. Nadbrzeżna, ul. Oleśnicka, ul. Paderewskiego, ul. Polna, ul. Spółdzielców, ul. Szarwarska, ul. Ulinów, os. Westerplatte 1, os. Westerplatte 2, al. Wolności, ul. Zacisze, ul. Zagumnie, ul. Zaręby, ul. Żabieńska, Gruszów Mały, Lipiny, Morzychna


Edyta Węc - Specjalista Pracy Socjalnej

Zespół-sekcja ds. usług

pokój nr 2
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 203

DPS

Rejon:
ul. Baczyńskiego, ul. Chopina, ul. Czernia, ul. Jagiellońska, ul. Kopernika, os. Kościuszki 7, os. Kościuszki 8, ul. Kościuszki, ul. Krasickiego, ul. Krótka, ul. Kwiatowa, ul. Oleśnicka, Rynek, ul. Słoneczna, ul. Spółdzielców, ul. Szarwarska, ul. Ulinów, os. Westerplatte 9, os. Westerplatte 10, ul. Zacisze, ul. Zagumnie, Gruszów Wielki, Nieczajna Dolna, Nieczajna Górna


Ewa Ząbkowska - Specjalista Pracy Socjalnej

Zespół-sekcja ds. usług

pokój nr 2
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 203

DPS

Rejon:
ul. Batalionów Chłopskich, ul. Broniewskiego, ul. Daszyńskiego, ul. Garbarska, ul. Grunwaldzka, ul. Gruszowska, ul. Jana, ul. Kościelna, os. Kościuszki 1, os. Kościuszki 2, ul. Kukiela, ul. Leśna, ul. Ligęzów, ul. Nadbrzeżna, ul. Tadeusza Nowaka, ul. Sikorskiego, ul. Szpitalna, ul. Warzywna, os. Westerplatte 4, os. Westerplatte 5, os. Westerplatte 6, ul. Zamkowa, Gruszów Mały, Smęgorzów, Sutków


Aneta Tendera - Starszy Inspektor

pokój nr 11
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 219Urszula Lizak - Specjalista Pracy Socjalnej

Zespół-sekcja ds. świadczeń przyznawanych decyzją

pokój nr 8
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 207

Rejon:
os. Kościuszki 4, os. Kościuszki 5, os. Kościuszki 6, os. Kościuszki 7, os. Kościuszki 8, ul. Ręgorowicza, ul. Spokojna, ul. Szkolna, ul. Szymanowskiego, os. Westerplatte 9, os. Westerplatte 10, ul. Wieniawskiego, ul. Zakrzewskiego, Nieczajna Dolna, Sutków


Agnieszka Rokita - Pracownik socjalny

Zespół-sekcja ds. świadczeń przyznawanych decyzją

pokój nr 3
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 209

Rejon:
ul. Baczyńskiego, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Broniewskiego, ul. Gruszowska, ul. Jana, ul. Konopnickiej, ul. Kopernika, os. Kościuszki 3 (m.28 – m.54), ul. Krasickiego, ul. Krótka, ul. Kwiatowa, ul. Leśna, ul. Popiełuszki, ul. Słoneczna, ul. Zamkowa, Smęgorzów


Iwona Bartula - Specjalista Pracy Socjalnej - Koordynator

Zespół-sekcja ds. usług

pokój nr 5
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 213

Rejon:
ul. św. Br. Alberta Chmielowskiego, ul. Graniczna, ul. Konopnickiej, os. Kościuszki 5, os. Kościuszki 6, ul. Lotników Halifaxa, ul. Ogrodowa, ul. Paderewskiego, ul. Popiełuszki, ul. Poprzeczna, ul. Ręgorowicza, ul. Różana, ul. Spokojna, ul. Sportowa, ul. Szkolna, ul. Szymanowskiego, ul. Warszawska, os. Westerplatte 1, os. Westerplatte 2, os. Westerplatte 3, ul. Wieniawskiego, ul. Wincentego Witosa, ul. Zakrzewskiego, ul. Zielona, ul. Żabieńska, Morzychna, Szarwark, Żelazówka


Angelika Piekielniak - Pracownik Socjalny

Zespół sekcji ds świadczeń przyznawanych decyzją

pokój nr 4
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 207

Rejon:
ul. Berka Joselewicza, ul. Bojki, ul. Graniczna, os. Kościuszki 1, os. Kościuszki 2, ul. Mała, ul. Matejki, ul. Ofiar Danielnika, ul. Ogrodowa, ul. Poprzeczna, ul. Sikorskiego, ul. Sportowa, ul. Sucharskiego, ul. Warszawska, os. Westerplatte 6, os. Westerplatte 7, os. Westerplatte 8, ul. Wyszyńskiego, Gruszów Wielki, Żelazówka


Ewa Światłowska - Pracownik Socjalny

Zespół-sekcja ds. pracy socjalnej

pokój nr 1
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 201

Rejon:
ul. 1 Maja, ul. Akacjowa, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Berka Joselewicza, ul. Bojki, ul. Broniewskiego, ul. Chopina, ul. Czernia, ul. Daszyńskiego, ul. Emilii Plater, ul. Jagiellońska, ul. Jana, ul. Konopnickiej, ul. Kopernika, ul. Kościelna, os. Kościuszki 5, os. Kościuszki 6, os. Kościuszki 7, os. Kościuszki 8, ul. Kościuszki, ul. Krótka, ul. Matejki, ul. Nadbrzeżna, ul. Niecała, ul. Nowa, ul. Tadeusza Nowaka, ul. Ofiar Danielnika, ul. Ofiar Katynia, ul. Ogrodowa, ul. Oleśnicka, ul. Paderewskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Polna, ul. Poprzeczna, ul. Różana, Rynek, ul. Sikorskiego, ul. Słoneczna, ul. Szymanowskiego, ul. Ulinów, os. Westerplatte 1, os. Westerplatte 2, os. Westerplatte 3, os. Westerplatte 4, os. Westerplatte 5, ul. Wyszyńskiego, Gruszów Mały, Laskówka Chorąska, Morzychna, Nieczajna Górna, Sutków, Żelazówka


Marta Pyzik - Pracownik socjalny

Zespół-sekcja ds. świadczeń przyznawanych decyzją

pokój nr 8, tel. 14 657 83 83 lub 571 336 500, wew. 213

Pracownik Socjalny w ramach trwałości Projektu pt. "Droga do sukcesu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR – Oś priorytetowa RPMP.09.01.01-IP.01-12-105/17

Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny Barwy Rzeczpospolitej Logo Małopolski Logo Unii Europejskiej
Rejon:
ul. św. Br. Alberta Chmielowskiego, ul. Czernia, ul. Daszyńskiego, ul. Garbarska, ul. Jagiellońska, ul. Kościelna, ul. Kościuszki, ul. Kukiela, ul. Nowa, ul. Ofiar Katynia, ul. Różana, Rynek, ul. Sportowa, ul. Warzywna, os. Westerplatte 3, os. Westerplatte 4, os. Westerplatte 5, ul. Wincentego Witosa, ul. Zielona, Brnik, Szarwark


Monika Chajm - Specjalista Pracy Socjalnej

Zespół-sekcja ds. usług

pokój nr 5
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 204

DPS

Rejon:
ul. 1 Maja, ul. Akacjowa, ul. Berka Joselewicza, ul. Bojki, ul. Hallera, os. Kościuszki 3 (m.1 – m.27), os. Kościuszki 3 (m.28 – m.54), os. Kościuszki 4, ul. Legionistów, ul. Mała, ul. Matejki, ul. Niecała, ul. Nowa, ul. Ofiar Danielnika, ul. Ofiar Katynia, ul. Piłsudskiego, ul. Polna, ul. Spadowa, ul. Sucharskiego, os. Westerplatte 7, os. Westerplatte 8, al. Wolności, ul. Wyszyńskiego, ul. Zacisze, ul. Zaręby, ul. Zazamcze, ul. Zielona, Brnik, Laskówka Chorąska, Lipiny


Anna Gryszówka - Pracownnik Socjalny

Zespół-sekcja ds. świadczeń przyznawanych decyzją

Stanowisko pierwszego kontaktu

pokój nr 3
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 202

Rejon:
ul. 1 Maja, ul. Akacjowa, ul. Grunwaldzka, ul. Hallera, os. Kościuszki 3 (m.1 – m.27), ul. Legionistów, ul. Ligęzów, ul. Niecała, ul. Tadeusza Nowaka, ul. Piłsudskiego, ul. Szpitalna, ul. Zazamcze, Laskówka Chorąska, Nieczajna Górna


Justyna Gołębiowska - Asystent rodziny

Wsparcie w postaci asystenta rodziny mogą otrzymać rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

pokój nr 16
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 227Anna Zaglaniczny - Starszy Referent

pokój nr 11
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 219Jolanta Gnutek - Główna księgowa - Kierownik działu

pokój nr 17
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 223Barbara Golonka - Księgowa

pokój nr 17
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 225Renata Fido-Soja - Księgowa

pokój nr 17
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 225Ewa Borek - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Dąbrowie Tarnowskiej

pokój nr 8
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 213Ewa Światłowska - Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Dąbrowie Tarnowskiej

pokój nr 13
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 231Beata Kaczmarczyk - Sekretarka

Pkt informacyjny
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 200Witold Reczek - specjalista ds. zamówień publicznych

Specjalista ds. zamówień publicznych w MOPSiWR

 Katarzyna Kądzielawa - Asystent rodziny

Wsparcie w postaci asystenta rodziny mogą otrzymać rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

pokój nr 16
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 227

Adres e-mail:

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej