Jesteś tutaj

PracownicyDyrektor MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej Kinga Sobecka - Kłusek

pokój nr 18
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 222
Przyjmuje w sprawach skarg i wniosków - poniedziałek w godz. 9.00 - 16.00

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓWAnna Stefańczyk - Specjalista ds. kadr

pokój nr 18
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 224Ewa Borek - Kierownik Działu Wsparcia Rodziny

pokój nr 18
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 221Anna Maciąg - Starszy Inspektor

pokój nr 9
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 215Marek Stafii - Specjalista Pracy Socjalnej

Zespół-sekcja ds. pracy socjalnej

pokój nr 1
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 201

Rejon:
ul. Chopina, ul. Czernia, ul. Grunwaldzka, ul. Hallera, os. Kościuszki 3 (m.28 – m.54), ul. Legionistów, ul. Ligęzów, ul. Mała, ul. Niecała, ul. Ofiar Katynia, ul. Ogrodowa, ul. Paderewskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Ręgorowicza, ul. Szarwarska, ul. Ulinów, ul. Warszawska, ul. Wieniawskiego, ul. Wincentego Witosa, ul. Zacisze, ul. Zagumnie, Smęgorzów, Żelazówka


Ewa Mróz - Specjalista Pracy Socjalnej

Zespół-sekcja ds. pracy socjalnej

pokój nr 3
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 205

Rejon:
ul. Gruszowska, ul. Jana, ul. Kopernika, os. Kościuszki 4, ul. Krasickiego, ul. Leśna, ul. Nadbrzeżna, ul. Oleśnicka, ul. Poprzeczna, ul. Różana, ul. Sikorskiego, ul. Słoneczna, ul. Sportowa, ul. Sucharskiego, os. Westerplatte 1, os. Westerplatte 2, os. Westerplatte 3, os. Westerplatte 4, os. Westerplatte 5, al. Wolności, ul. Wyszyńskiego, ul. Zamkowa, Gruszów Mały, Laskówka Chorąska, Nieczajna Dolna


Edyta Węc - Specjalista Pracy Socjalnej

Zespół-sekcja ds. usług

pokój nr 2
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 203

DPS

Rejon:
ul. Baczyńskiego, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Berka Joselewicza, ul. Broniewskiego, ul. św. Br. Alberta Chmielowskiego, ul. Chopina, ul. Czernia, ul. Emilii Plater, ul. Konopnickiej, ul. Kopernika, os. Kościuszki 7, os. Kościuszki 8, ul. Krasickiego, ul. Krótka, ul. Kwiatowa, ul. Lotników Halifaxa, ul. Ofiar Katynia, ul. Paderewskiego, ul. Popiełuszki, ul. Ręgorowicza, ul. Sikorskiego, ul. Słoneczna, ul. Spokojna, ul. Szarwarska, ul. Szkolna, ul. Szymanowskiego, ul. Ulinów, os. Westerplatte 1, os. Westerplatte 2, os. Westerplatte 3, os. Westerplatte 4, ul. Wieniawskiego, ul. Wyszyńskiego, ul. Zacisze, ul. Zagumnie, ul. Zakrzewskiego, ul. Zamkowa, ul. Zazamcze, ul. Żabieńska, Morzychna, Nieczajna Dolna, Nieczajna Górna, Szarwark


Ewa Ząbkowska - Specjalista Pracy Socjalnej

Zespół-sekcja ds. usług

pokój nr 2
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 203

DPS

Rejon:
ul. Daszyńskiego, ul. Garbarska, ul. Graniczna, ul. Grunwaldzka, ul. Gruszowska, ul. Jagiellońska, ul. Jana, ul. Kościelna, os. Kościuszki 4, os. Kościuszki 5, os. Kościuszki 6, ul. Kościuszki, ul. Kukiela, ul. Leśna, ul. Ligęzów, ul. Nadbrzeżna, ul. Ogrodowa, ul. Oleśnicka, ul. Poprzeczna, ul. Różana, Rynek, ul. Sportowa, ul. Warszawska, ul. Warzywna, os. Westerplatte 5, os. Westerplatte 6, os. Westerplatte 7, ul. Wincentego Witosa, ul. Zielona, Gruszów Mały, Gruszów Wielki, Smęgorzów, Sutków


Aneta Tendera - Starszy Inspektor

pokój nr 11
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 219Urszula Lizak - Specjalista Pracy Socjalnej

Zespół-sekcja ds. świadczeń przyznawanych decyzją

pokój nr 4
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 207

Rejon:
ul. św. Br. Alberta Chmielowskiego, os. Kościuszki 4, os. Kościuszki 5, os. Kościuszki 6, os. Kościuszki 7, os. Kościuszki 8, ul. Kościuszki, ul. Ręgorowicza, ul. Spokojna, ul. Szkolna, ul. Szpitalna, ul. Szymanowskiego, os. Westerplatte 6, os. Westerplatte 7, os. Westerplatte 8, os. Westerplatte 9, os. Westerplatte 10, ul. Wieniawskiego, ul. Zakrzewskiego, Morzychna, Nieczajna Dolna, Sutków


Agnieszka Rokita - Pracownik socjalny

Zespół-sekcja ds. świadczeń przyznawanych decyzją

pokój nr 5
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 209

Rejon:
ul. Baczyńskiego, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Broniewskiego, ul. Emilii Plater, ul. Gruszowska, ul. Konopnickiej, ul. Kopernika, os. Kościuszki 3 (m.28 – m.54), ul. Krasickiego, ul. Krótka, ul. Kwiatowa, ul. Leśna, ul. Popiełuszki, ul. Słoneczna, ul. Zamkowa, Gruszów Mały, Smęgorzów


Iwona Bartula - Specjalista Pracy Socjalnej - Koordynator

Zespół-sekcja ds. świadczeń przyznawanych decyzją

pokój nr 8
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 213

Rejon:
ul. 1 Maja, ul. Akacjowa, ul. Berka Joselewicza, os. Kościuszki 1, os. Kościuszki 2, ul. Mała, ul. Matejki, ul. Tadeusza Nowaka, ul. Ofiar Danielnika, ul. Polna, ul. Poprzeczna, ul. Różana, ul. Spadowa, ul. Spółdzielców, ul. Zaręby, Morzychna, Żelazówka


Angelika Piekielniak - Pracownik Socjalny

pokój nr 5
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 209Ewa Światłowska - Pracownik Socjalny

Zespół-sekcja ds. pracy socjalnej

pokój nr 5
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 209

Rejon:
ul. Baczyńskiego, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Broniewskiego, ul. Emilii Plater, ul. Konopnickiej, os. Kościuszki 3 (m.1 – m.27), ul. Krótka, ul. Kwiatowa, ul. Popiełuszki, Nieczajna Górna, Szarwark


Marta Pyzik - Pracownik socjalny

Zespół-sekcja ds. świadczeń przyznawanych decyzją

pokój nr 4, tel. 14 657 83 83 lub 571 336 500, wew. 207

Pracownik Socjalny w ramach trwałości Projektu pt. "Droga do sukcesu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR – Oś priorytetowa RPMP.09.01.01-IP.01-12-105/17

Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny Barwy Rzeczpospolitej Logo Małopolski Logo Unii Europejskiej
Rejon:
ul. Daszyńskiego, ul. Garbarska, ul. Graniczna, ul. Jagiellońska, ul. Kościelna, ul. Kukiela, ul. Lotników Halifaxa, ul. Nowa, ul. Różana, Rynek, ul. Sikorskiego, ul. Sportowa, ul. Sucharskiego, ul. Warzywna, os. Westerplatte 4, os. Westerplatte 5, ul. Wyszyńskiego, ul. Zielona, ul. Żabieńska, Brnik, Lipiny, Szarwark


Monika Chajm - Specjalista Pracy Socjalnej

Zespół-sekcja ds. usług

pokój nr 2
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 204

DPS

Rejon:
ul. 1 Maja, ul. Akacjowa, ul. Hallera, os. Kościuszki 1, os. Kościuszki 2, os. Kościuszki 3 (m.1 – m.27), os. Kościuszki 3 (m.28 – m.54), ul. Legionistów, ul. Mała, ul. Matejki, ul. Niecała, ul. Nowa, ul. Tadeusza Nowaka, ul. Ofiar Danielnika, ul. Piłsudskiego, ul. Polna, ul. Spadowa, ul. Spółdzielców, ul. Sucharskiego, ul. Szpitalna, os. Westerplatte 8, os. Westerplatte 9, os. Westerplatte 10, al. Wolności, ul. Zaręby, Brnik, Laskówka Chorąska, Lipiny, Żelazówka


Anna Gryszówka - Pracownnik Socjalny

Zespół-sekcja ds. świadczeń przyznawanych decyzją

Stanowisko pierwszego kontaktu

pokój nr 1
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 202

Rejon:
os. Kościuszki 3 (m.1 – m.27), ul. Kościuszki, ul. Szpitalna, ul. Zazamcze, Laskówka Chorąska


Justyna Gołębiowska - Asystent rodziny

Wsparcie w postaci asystenta rodziny mogą otrzymać rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

pokój nr 16
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 227Anna Zaglaniczny - Starszy Referent

pokój nr 11
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 219Roksana Murczek - Psycholog

Konsultacje:
Środa od 16:00 do 20:00 i Piątek od 12:00 do 18:00

pokój nr 16
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 227Jolanta Gnutek - Główna księgowa - Kierownik działu

pokój nr 17
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 223Barbara Golonka - Księgowa

pokój nr 17
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 225Renata Fido-Soja - Księgowa

pokój nr 17
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 225Edyta Węc - Przewodniczący Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

pokój nr 2
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 203Ewa Ząbkowska - Z-ca Przewodniczącego Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

pokój nr 2
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 203Beata Kaczmarczyk - Sekretarka

Pkt informacyjny
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 200Monika Chajm - II Z-ca Przewodniczącego Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

pokój nr 2
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 204Witold Reczek - specjalista ds. zamówień publicznych

Specjalista ds. zamówień publicznych w MOPSiWR

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej