Jesteś tutaj

Program Asystent rodziny 2016

Gmina Dąbrowa Tarnowska w 2016 roku otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe na zadania polegającego na dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia brutto asystentów rodziny w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016".

Celem programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, w celu zatrzymania w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub jak najszybszy powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, poprzez rozwój sieci asystentów rodziny.

Okres realizacji zadania: 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Całkowity koszt zadania w 2016 r.: 56 019,84 zł

Wartość dofinansowania: 55 800,00 zł

Godło i flaga Polski

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej