Jesteś tutaj

Pracownicy działu

Pracownik Informacje Rejon

Ewa Borek - Kierownik Działu Wsparcia Rodziny


pokój nr 18
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 221

Marek Stafii - Specjalista Pracy Socjalnej


Zespół-sekcja ds. pracy socjalnej

pokój nr 1
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 201

ul. Baczyńskiego, ul. św. Br. Alberta Chmielowskiego, ul. Garbarska, ul. Graniczna, ul. Grunwaldzka, ul. Gruszowska, ul. Hallera, os. Kościuszki 1, os. Kościuszki 2, os. Kościuszki 3 (m.1 – m.27), os. Kościuszki 3 (m.28 – m.54), os. Kościuszki 4, ul. Krasickiego, ul. Kukiela, ul. Kwiatowa, ul. Legionistów, ul. Leśna, ul. Ligęzów, ul. Lotników Halifaxa, ul. Mała, ul. Popiełuszki, ul. Ręgorowicza, ul. Spadowa, ul. Spokojna, ul. Sportowa, ul. Spółdzielców, ul. Sucharskiego, ul. Szarwarska, ul. Szkolna, ul. Szpitalna, ul. Warszawska, ul. Warzywna, os. Westerplatte 6, os. Westerplatte 7, os. Westerplatte 8, os. Westerplatte 9, os. Westerplatte 10, ul. Wieniawskiego, ul. Wincentego Witosa, ul. Zacisze, ul. Zagumnie, ul. Zakrzewskiego, ul. Zamkowa, ul. Zaręby, ul. Zazamcze, ul. Zielona, ul. Żabieńska, Brnik, Gruszów Wielki, Lipiny, Nieczajna Dolna, Smęgorzów, Szarwark

Ewa Mróz - Specjalista Pracy Socjalnej


Zespół-sekcja ds. świadczeń przyznawanych decyzją

pokój nr 4
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 205

ul. Chopina, ul. Lotników Halifaxa, ul. Nadbrzeżna, ul. Oleśnicka, ul. Paderewskiego, ul. Polna, ul. Spółdzielców, ul. Szarwarska, ul. Ulinów, os. Westerplatte 1, os. Westerplatte 2, al. Wolności, ul. Zacisze, ul. Zagumnie, ul. Zaręby, ul. Żabieńska, Gruszów Mały, Lipiny, Morzychna

Edyta Węc - Specjalista Pracy Socjalnej


Zespół-sekcja ds. usług

pokój nr 2
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 203

DPS

ul. Baczyńskiego, ul. Chopina, ul. Czernia, ul. Jagiellońska, ul. Kopernika, os. Kościuszki 7, os. Kościuszki 8, ul. Kościuszki, ul. Krasickiego, ul. Krótka, ul. Kwiatowa, ul. Oleśnicka, Rynek, ul. Słoneczna, ul. Spółdzielców, ul. Szarwarska, ul. Ulinów, os. Westerplatte 9, os. Westerplatte 10, ul. Zacisze, ul. Zagumnie, Gruszów Wielki, Nieczajna Dolna, Nieczajna Górna

Ewa Ząbkowska - Specjalista Pracy Socjalnej


Zespół-sekcja ds. usług

pokój nr 2
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 203

DPS

ul. Batalionów Chłopskich, ul. Broniewskiego, ul. Daszyńskiego, ul. Garbarska, ul. Grunwaldzka, ul. Gruszowska, ul. Jana, ul. Kościelna, os. Kościuszki 1, os. Kościuszki 2, ul. Kukiela, ul. Leśna, ul. Ligęzów, ul. Nadbrzeżna, ul. Tadeusza Nowaka, ul. Sikorskiego, ul. Szpitalna, ul. Warzywna, os. Westerplatte 4, os. Westerplatte 5, os. Westerplatte 6, ul. Zamkowa, Gruszów Mały, Smęgorzów, Sutków

Urszula Lizak - Specjalista Pracy Socjalnej


Zespół-sekcja ds. świadczeń przyznawanych decyzją

pokój nr 8
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 207

os. Kościuszki 4, os. Kościuszki 5, os. Kościuszki 6, os. Kościuszki 7, os. Kościuszki 8, ul. Ręgorowicza, ul. Spokojna, ul. Szkolna, ul. Szymanowskiego, os. Westerplatte 9, os. Westerplatte 10, ul. Wieniawskiego, ul. Zakrzewskiego, Nieczajna Dolna, Sutków

Agnieszka Rokita - Pracownik socjalny


Zespół-sekcja ds. świadczeń przyznawanych decyzją

pokój nr 3
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 209

ul. Baczyńskiego, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Broniewskiego, ul. Gruszowska, ul. Jana, ul. Konopnickiej, ul. Kopernika, os. Kościuszki 3 (m.28 – m.54), ul. Krasickiego, ul. Krótka, ul. Kwiatowa, ul. Leśna, ul. Popiełuszki, ul. Słoneczna, ul. Zamkowa, Smęgorzów

Iwona Bartula - Specjalista Pracy Socjalnej - Koordynator


Zespół-sekcja ds. usług

pokój nr 5
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 213

ul. św. Br. Alberta Chmielowskiego, ul. Graniczna, ul. Konopnickiej, os. Kościuszki 5, os. Kościuszki 6, ul. Lotników Halifaxa, ul. Ogrodowa, ul. Paderewskiego, ul. Popiełuszki, ul. Poprzeczna, ul. Ręgorowicza, ul. Różana, ul. Spokojna, ul. Sportowa, ul. Szkolna, ul. Szymanowskiego, ul. Warszawska, os. Westerplatte 1, os. Westerplatte 2, os. Westerplatte 3, ul. Wieniawskiego, ul. Wincentego Witosa, ul. Zakrzewskiego, ul. Zielona, ul. Żabieńska, Morzychna, Szarwark, Żelazówka

Angelika Piekielniak - Pracownik Socjalny


Zespół sekcji ds świadczeń przyznawanych decyzją

pokój nr 4
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 207

ul. Berka Joselewicza, ul. Bojki, ul. Graniczna, os. Kościuszki 1, os. Kościuszki 2, ul. Mała, ul. Matejki, ul. Ofiar Danielnika, ul. Ogrodowa, ul. Poprzeczna, ul. Sikorskiego, ul. Sportowa, ul. Sucharskiego, ul. Warszawska, os. Westerplatte 6, os. Westerplatte 7, os. Westerplatte 8, ul. Wyszyńskiego, Gruszów Wielki, Żelazówka

Ewa Światłowska - Pracownik Socjalny


Zespół-sekcja ds. pracy socjalnej

pokój nr 1
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 201

ul. 1 Maja, ul. Akacjowa, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Berka Joselewicza, ul. Bojki, ul. Broniewskiego, ul. Chopina, ul. Czernia, ul. Daszyńskiego, ul. Emilii Plater, ul. Jagiellońska, ul. Jana, ul. Konopnickiej, ul. Kopernika, ul. Kościelna, os. Kościuszki 5, os. Kościuszki 6, os. Kościuszki 7, os. Kościuszki 8, ul. Kościuszki, ul. Krótka, ul. Matejki, ul. Nadbrzeżna, ul. Niecała, ul. Nowa, ul. Tadeusza Nowaka, ul. Ofiar Danielnika, ul. Ofiar Katynia, ul. Ogrodowa, ul. Oleśnicka, ul. Paderewskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Polna, ul. Poprzeczna, ul. Różana, Rynek, ul. Sikorskiego, ul. Słoneczna, ul. Szymanowskiego, ul. Ulinów, os. Westerplatte 1, os. Westerplatte 2, os. Westerplatte 3, os. Westerplatte 4, os. Westerplatte 5, ul. Wyszyńskiego, Gruszów Mały, Laskówka Chorąska, Morzychna, Nieczajna Górna, Sutków, Żelazówka

Marta Pyzik - Pracownik socjalny


Zespół-sekcja ds. świadczeń przyznawanych decyzją

pokój nr 8, tel. 14 657 83 83 lub 571 336 500, wew. 213

Pracownik Socjalny w ramach trwałości Projektu pt. "Droga do sukcesu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR – Oś priorytetowa RPMP.09.01.01-IP.01-12-105/17

Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny Barwy Rzeczpospolitej Logo Małopolski Logo Unii Europejskiej
ul. św. Br. Alberta Chmielowskiego, ul. Czernia, ul. Daszyńskiego, ul. Garbarska, ul. Jagiellońska, ul. Kościelna, ul. Kościuszki, ul. Kukiela, ul. Nowa, ul. Ofiar Katynia, ul. Różana, Rynek, ul. Sportowa, ul. Warzywna, os. Westerplatte 3, os. Westerplatte 4, os. Westerplatte 5, ul. Wincentego Witosa, ul. Zielona, Brnik, Szarwark

Monika Chajm - Specjalista Pracy Socjalnej


Zespół-sekcja ds. usług

pokój nr 5
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 204

DPS

ul. 1 Maja, ul. Akacjowa, ul. Berka Joselewicza, ul. Bojki, ul. Hallera, os. Kościuszki 3 (m.1 – m.27), os. Kościuszki 3 (m.28 – m.54), os. Kościuszki 4, ul. Legionistów, ul. Mała, ul. Matejki, ul. Niecała, ul. Nowa, ul. Ofiar Danielnika, ul. Ofiar Katynia, ul. Piłsudskiego, ul. Polna, ul. Spadowa, ul. Sucharskiego, os. Westerplatte 7, os. Westerplatte 8, al. Wolności, ul. Wyszyńskiego, ul. Zacisze, ul. Zaręby, ul. Zazamcze, ul. Zielona, Brnik, Laskówka Chorąska, Lipiny

Anna Gryszówka - Pracownnik Socjalny


Zespół-sekcja ds. świadczeń przyznawanych decyzją

Stanowisko pierwszego kontaktu

pokój nr 3
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 202

ul. 1 Maja, ul. Akacjowa, ul. Grunwaldzka, ul. Hallera, os. Kościuszki 3 (m.1 – m.27), ul. Legionistów, ul. Ligęzów, ul. Niecała, ul. Tadeusza Nowaka, ul. Piłsudskiego, ul. Szpitalna, ul. Zazamcze, Laskówka Chorąska, Nieczajna Górna

Justyna Gołębiowska - Asystent rodziny


Wsparcie w postaci asystenta rodziny mogą otrzymać rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

pokój nr 16
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 227

Katarzyna Kądzielawa - Asystent rodziny


Adres e-mail:
k.kadzielawa@mopsiwr.pl

Wsparcie w postaci asystenta rodziny mogą otrzymać rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

pokój nr 16
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 227

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej