Jesteś tutaj

Pracownicy działu pracy środowiskowej

Pracownik Informacje Rejon

Ewa Borek - Kierownik Działu Wsparcia Rodziny


pokój nr 18
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 221

Marek Stafii - Specjalista Pracy Socjalnej


pokój nr 1
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 201

ul. Chopina, ul. Grunwaldzka, ul. Hallera, ul. Legionistów, ul. Ofiar Katynia, ul. Piłsudskiego, ul. Szarwarska, ul. Warszawska, ul. Wincentego Witosa, ul. Zagumnie, Nieczajna Dolna

Ewa Mróz - Specjalista Pracy Socjalnej


pokój nr 5
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 209

ul. Nadbrzeżna, ul. Niecała, ul. Oleśnicka, ul. Sikorskiego, ul. Spółdzielców, ul. Sucharskiego, ul. Szpitalna, os. Westerplatte 1-3, ul. Wyszyńskiego, ul. Zaręby, Lipiny

Teresa Wójtowicz - Starszy Pracownik Socjalny


pokój nr 3
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 205

ul. 1 Maja, ul. Baczyńskiego, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Berka Joselewicza, ul. Broniewskiego, ul. Daszyńskiego, ul. Emilii Plater, ul. Konopnickiej, ul. Kopernika, os. Kościuszki (bez bloku nr 3), ul. Krasickiego, ul. Krótka, ul. Kwiatowa, ul. Popiełuszki, Rynek, ul. Słoneczna, os. Westerplatte 4-7

Edyta Węc - Specjalista Pracy Socjalnej


pokój nr 2
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 203

ul. Akacjowa, ul. Paderewskiego, ul. Ręgorowicza, ul. Szymanowskiego, ul. Wieniawskiego, Brnik, Nieczajna Górna nr 1-249

Ewa Ząbkowska - Specjalista Pracy Socjalnej


pokój nr 2
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 203

Smęgorzów

Urszula Lizak - Specjalista Pracy Socjalnej


pokój nr 3
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 205

ul. Garbarska, ul. Gruszowska, ul. Kukiela, ul. Leśna, ul. Poprzeczna, ul. Różana, ul. Sportowa, ul. Warzywna, ul. Zielona, Morzychna, Sutków

Agnieszka Rokita - Pracownik socjalny


pokój nr 1
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 201

Gruszów Mały, Laskówka Chorąska

Iwona Bartula - Specjalista Pracy Socjalnej


pokój nr 4
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 207

ul. Ligęzów, ul. Nowa, ul. Nowaka, ul. Ogrodowa, os. Westerplatte 8-10, ul. Zamkowa, Szarwark

Agnieszka Szkutnik - Specjalista Pracy Socjalnej


pokój nr 4
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 207

os. Kościuszki blok nr 3,, Gruszów Wielki

Angelika Piekielniak - Pracownik Socjalny


pokój nr 1
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 201

ul. Czernia, ul. Graniczna, ul. Jagiellońska, ul. Jana, ul. Kościelna, ul. Mała, ul. Matejki, ul. Ofiar Danielnika, ul. Polna, ul. Spadowa, ul. Szkolna, ul. Ulinów, ul. Zazamcze, Nieczajna Górna nr od 250, Żelazówka

Ewa Światłowska - Pracownik Socjalny


pokój nr 5, tel. 14 657 83 83 lub 571 336 500, wew. 209

Pracownik Socjalny w ramach Projektu pt. "Droga do sukcesu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny Barwy Rzeczpospolitej Logo Małopolski Logo Unii Europejskiej

Małgorzata Chrościńska-Opiła - Asystent rodziny


Wsparcie w postaci asystenta rodziny mogą otrzymać rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Justyna Gołębiowska - Asystent rodziny


Wsparcie w postaci asystenta rodziny mogą otrzymać rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Roksana Murczek - Psycholog


Konsultacje:
Środa od 16:00 do 20:00 i Piątek od 12:00 do 18:00

pokój nr 16
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 227

Katarzyna Wiatr - Psycholog


Konsultacje:
Czwartek od 15:00 do 19:00 i Piątek od 12:00 do 18:00

pokój nr 16
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 227

Patrycja Prząda - Logopeda


Konsultacje (po wcześniejszym ustaleniu terminu przez pracownika socjalnego):
czwartek od 14:00 do 18:00

pokój nr 16
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 227

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej