Jesteś tutaj

Pracownicy działu

Pracownik Informacje Rejon

Ewa Borek - Kierownik Działu Wsparcia Rodziny


pokój nr 18
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 221

Marek Stafii - Specjalista Pracy Socjalnej


Zespół-sekcja ds. pracy socjalnej

pokój nr 1
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 201

ul. Chopina, ul. Czernia, ul. Grunwaldzka, ul. Hallera, os. Kościuszki 3 (m.28 – m.54), ul. Legionistów, ul. Ligęzów, ul. Mała, ul. Niecała, ul. Ofiar Katynia, ul. Ogrodowa, ul. Piłsudskiego, ul. Szarwarska, ul. Ulinów, ul. Warszawska, ul. Wincentego Witosa, ul. Zagumnie, Smęgorzów, Żelazówka

Ewa Mróz - Specjalista Pracy Socjalnej


Zespół-sekcja ds. świadczeń przyznanych decyzją

pokój nr 3
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 205

ul. Berka Joselewicza, ul. Jana, os. Kościuszki 3 (m.1 – m.27), ul. Matejki, ul. Nadbrzeżna, ul. Ofiar Danielnika, ul. Polna, ul. Sikorskiego, ul. Spadowa, ul. Spółdzielców, ul. Sucharskiego, os. Westerplatte 1, os. Westerplatte 2, os. Westerplatte 3, os. Westerplatte 4, os. Westerplatte 5, ul. Wyszyńskiego, Brnik, Laskówka Chorąska, Lipiny

Edyta Węc - Specjalista Pracy Socjalnej


Zespół-sekcja ds. usług

pokój nr 2
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 203

DPS

ul. Baczyńskiego, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Berka Joselewicza, ul. Broniewskiego, ul. św. Br. Alberta Chmielowskiego, ul. Chopina, ul. Czernia, ul. Emilii Plater, ul. Konopnickiej, ul. Kopernika, os. Kościuszki 7, os. Kościuszki 8, ul. Krasickiego, ul. Krótka, ul. Kwiatowa, ul. Lotników Halifaxa, ul. Ofiar Katynia, ul. Popiełuszki, ul. Słoneczna, ul. Spokojna, ul. Szarwarska, ul. Szkolna, ul. Ulinów, os. Westerplatte 1, os. Westerplatte 2, os. Westerplatte 3, os. Westerplatte 4, ul. Zagumnie, ul. Zakrzewskiego, ul. Zamkowa, ul. Żabieńska, Morzychna, Nieczajna Dolna, Nieczajna Górna, Szarwark

Ewa Ząbkowska - Specjalista Pracy Socjalnej


Zespół-sekcja ds. usług

pokój nr 2
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 203

DPS

ul. Daszyńskiego, ul. Garbarska, ul. Graniczna, ul. Grunwaldzka, ul. Gruszowska, ul. Jagiellońska, ul. Kościelna, os. Kościuszki 4, os. Kościuszki 5, os. Kościuszki 6, ul. Kościuszki, ul. Kukiela, ul. Leśna, ul. Ligęzów, ul. Ogrodowa, ul. Poprzeczna, ul. Różana, Rynek, ul. Sportowa, ul. Warszawska, ul. Warzywna, os. Westerplatte 5, os. Westerplatte 6, os. Westerplatte 7, ul. Wincentego Witosa, ul. Zielona, Gruszów Mały, Gruszów Wielki, Smęgorzów, Sutków

Urszula Lizak - Specjalista Pracy Socjalnej


Zespół-sekcja ds. świadczeń przyznawanych decyzją

pokój nr 4
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 207

ul. 1 Maja, ul. Akacjowa, ul. św. Br. Alberta Chmielowskiego, os. Kościuszki 4, os. Kościuszki 5, os. Kościuszki 6, os. Kościuszki 7, os. Kościuszki 8, ul. Kościuszki, ul. Nowa, ul. Nowaka, ul. Spokojna, ul. Szkolna, ul. Szpitalna, os. Westerplatte 6, os. Westerplatte 7, os. Westerplatte 8, os. Westerplatte 9, os. Westerplatte 10, ul. Zakrzewskiego, Morzychna, Nieczajna Dolna, Sutków

Agnieszka Rokita - Pracownik socjalny


Zespół-sekcja ds. świadczeń przyznawanych decyzją

pokój nr 5
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 209

ul. Baczyńskiego, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Broniewskiego, ul. Emilii Plater, ul. Gruszowska, ul. Konopnickiej, ul. Kopernika, os. Kościuszki 3 (m.28 – m.54), ul. Krasickiego, ul. Krótka, ul. Kwiatowa, ul. Leśna, ul. Popiełuszki, ul. Słoneczna, ul. Zamkowa, Gruszów Mały, Smęgorzów

Iwona Bartula - Specjalista Pracy Socjalnej - Koordynator


Zespół-sekcja ds. świadczeń przyznawanych decyzją

pokój nr 18
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 221

ul. Daszyńskiego, ul. Garbarska, ul. Graniczna, ul. Jagiellońska, ul. Kościelna, os. Kościuszki 1, os. Kościuszki 2, ul. Kukiela, ul. Lotników Halifaxa, ul. Poprzeczna, ul. Różana, Rynek, ul. Sportowa, ul. Warzywna, ul. Zielona, ul. Żabieńska, Szarwark, Żelazówka

Angelika Piekielniak - Pracownik Socjalny


pokój nr 5
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 209

Ewa Światłowska - Pracownik Socjalny


Zespół-sekcja ds. pracy socjalnej

pokój nr 5
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 209

ul. Baczyńskiego, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Broniewskiego, ul. Emilii Plater, ul. Gruszowska, ul. Konopnickiej, ul. Kopernika, os. Kościuszki 3 (m.1 – m.27), ul. Krasickiego, ul. Krótka, ul. Kwiatowa, ul. Leśna, ul. Popiełuszki, ul. Słoneczna, ul. Zamkowa, Gruszów Mały, Nieczajna Dolna, Nieczajna Górna, Szarwark

Marta Pyzik - Pracownik socjalny


pokój nr 4, tel. 14 657 83 83 lub 571 336 500, wew. 207

Pracownik Socjalny w ramach Projektu pt. "Droga do sukcesu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny Barwy Rzeczpospolitej Logo Małopolski Logo Unii Europejskiej

Monika Chajm - Specjalista Pracy Socjalnej


Zespół-sekcja ds. pracy socjalnej

pokój nr 2
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 203

ul. Berka Joselewicza, ul. św. Br. Alberta Chmielowskiego, ul. Jana, ul. Matejki, ul. Nadbrzeżna, ul. Ofiar Danielnika, ul. Oleśnicka, ul. Polna, ul. Sikorskiego, ul. Spadowa, ul. Spółdzielców, ul. Sucharskiego, ul. Wyszyńskiego, Brnik, Laskówka Chorąska, Lipiny

Anna Gryszówka - Pracownnik Socjalny


Zespół-sekcja ds. świadczeń przyznawanych decyzją

Stanowisko pierwszego kontaktu

pokój nr 1
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 201

ul. Zazamcze

Justyna Kmiecik - Pracownik Socjalny


Zespół-sekcja ds. świadczeń przyznanych decyzją

pokój nr 3
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 205

ul. Chopina, ul. Czernia, ul. Grunwaldzka, ul. Hallera, ul. Legionistów, ul. Ligęzów, ul. Mała, ul. Niecała, ul. Ofiar Katynia, ul. Ogrodowa, ul. Piłsudskiego, ul. Szarwarska, ul. Ulinów, ul. Warszawska, ul. Wincentego Witosa, ul. Zagumnie, Gruszów Wielki, Nieczajna Górna

Magdalena Kozioł - Pracownik Socjalny


Zespół-sekcja ds. usług

pokój nr 8
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 213

DPS

ul. 1 Maja, ul. Akacjowa, ul. Hallera, ul. Jana, os. Kościuszki 1, os. Kościuszki 2, os. Kościuszki 3 (m.1 – m.27), os. Kościuszki 3 (m.28 – m.54), ul. Legionistów, ul. Mała, ul. Matejki, ul. Nadbrzeżna, ul. Niecała, ul. Nowa, ul. Nowaka, ul. Ofiar Danielnika, ul. Oleśnicka, ul. Piłsudskiego, ul. Polna, ul. Sikorskiego, ul. Spadowa, ul. Spółdzielców, ul. Sucharskiego, ul. Szpitalna, os. Westerplatte 8, os. Westerplatte 9, os. Westerplatte 10, ul. Wyszyńskiego, ul. Zazamcze, Brnik, Laskówka Chorąska, Lipiny, Żelazówka

Kinga Kułaga - Pracownik Socjalny


Zespół-sekcja ds. pracy socjalnej

pokój nr 8
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 213

ul. 1 Maja, ul. Akacjowa, ul. Daszyńskiego, ul. Garbarska, ul. Graniczna, ul. Jagiellońska, ul. Kościelna, os. Kościuszki 5, os. Kościuszki 6, os. Kościuszki 7, os. Kościuszki 8, ul. Kościuszki, ul. Kukiela, ul. Lotników Halifaxa, ul. Nowa, ul. Nowaka, ul. Poprzeczna, ul. Różana, Rynek, ul. Spokojna, ul. Sportowa, ul. Szkolna, ul. Szpitalna, ul. Warzywna, os. Westerplatte 6, os. Westerplatte 7, os. Westerplatte 8, os. Westerplatte 9, os. Westerplatte 10, ul. Zakrzewskiego, ul. Zazamcze, ul. Zielona, ul. Żabieńska, Gruszów Wielki, Morzychna, Sutków

Małgorzata Chrościńska-Opiła - Asystent rodziny


Wsparcie w postaci asystenta rodziny mogą otrzymać rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

pokój nr 16
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 227

Justyna Gołębiowska - Asystent rodziny


Wsparcie w postaci asystenta rodziny mogą otrzymać rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

pokój nr 16
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 227

Mateusz Ryczek - Specjalista


pokój nr 8
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 212

Roksana Murczek - Psycholog


Konsultacje:
Środa od 16:00 do 20:00 i Piątek od 12:00 do 18:00

pokój nr 16
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 227

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej