Jesteś tutaj

Pracownicy działu

Pracownik Informacje Rejon

Ewa Borek - Kierownik Działu Wsparcia Rodziny


pokój nr 18
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 221

Marek Stafii - Specjalista Pracy Socjalnej


Zespół-sekcja ds. pracy socjalnej

pokój nr 1
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 201

ul. Chopina, ul. Czernia, ul. Grunwaldzka, ul. Hallera, os. Kościuszki 3 (m.28 – m.54), ul. Legionistów, ul. Ligęzów, ul. Mała, ul. Niecała, ul. Ofiar Katynia, ul. Ogrodowa, ul. Paderewskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Ręgorowicza, ul. Szarwarska, ul. Ulinów, ul. Warszawska, ul. Wieniawskiego, ul. Wincentego Witosa, ul. Zacisze, ul. Zagumnie, Smęgorzów, Żelazówka

Ewa Mróz - Specjalista Pracy Socjalnej


Zespół-sekcja ds. pracy socjalnej

pokój nr 3
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 205

ul. Gruszowska, ul. Jana, ul. Kopernika, os. Kościuszki 4, ul. Krasickiego, ul. Leśna, ul. Nadbrzeżna, ul. Oleśnicka, ul. Poprzeczna, ul. Różana, ul. Sikorskiego, ul. Słoneczna, ul. Sportowa, ul. Sucharskiego, os. Westerplatte 1, os. Westerplatte 2, os. Westerplatte 3, os. Westerplatte 4, os. Westerplatte 5, al. Wolności, ul. Wyszyńskiego, ul. Zamkowa, Gruszów Mały, Laskówka Chorąska, Nieczajna Dolna

Edyta Węc - Specjalista Pracy Socjalnej


Zespół-sekcja ds. usług

pokój nr 2
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 203

DPS

ul. Baczyńskiego, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Berka Joselewicza, ul. Broniewskiego, ul. św. Br. Alberta Chmielowskiego, ul. Chopina, ul. Czernia, ul. Emilii Plater, ul. Konopnickiej, ul. Kopernika, os. Kościuszki 7, os. Kościuszki 8, ul. Krasickiego, ul. Krótka, ul. Kwiatowa, ul. Lotników Halifaxa, ul. Ofiar Katynia, ul. Paderewskiego, ul. Popiełuszki, ul. Ręgorowicza, ul. Sikorskiego, ul. Słoneczna, ul. Spokojna, ul. Szarwarska, ul. Szkolna, ul. Szymanowskiego, ul. Ulinów, os. Westerplatte 1, os. Westerplatte 2, os. Westerplatte 3, os. Westerplatte 4, ul. Wieniawskiego, ul. Wyszyńskiego, ul. Zacisze, ul. Zagumnie, ul. Zakrzewskiego, ul. Zamkowa, ul. Zazamcze, ul. Żabieńska, Morzychna, Nieczajna Dolna, Nieczajna Górna, Szarwark

Ewa Ząbkowska - Specjalista Pracy Socjalnej


Zespół-sekcja ds. usług

pokój nr 2
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 203

DPS

ul. Daszyńskiego, ul. Garbarska, ul. Graniczna, ul. Grunwaldzka, ul. Gruszowska, ul. Jagiellońska, ul. Jana, ul. Kościelna, os. Kościuszki 4, os. Kościuszki 5, os. Kościuszki 6, ul. Kościuszki, ul. Kukiela, ul. Leśna, ul. Ligęzów, ul. Nadbrzeżna, ul. Ogrodowa, ul. Oleśnicka, ul. Poprzeczna, ul. Różana, Rynek, ul. Sportowa, ul. Warszawska, ul. Warzywna, os. Westerplatte 5, os. Westerplatte 6, os. Westerplatte 7, ul. Wincentego Witosa, ul. Zielona, Gruszów Mały, Gruszów Wielki, Smęgorzów, Sutków

Urszula Lizak - Specjalista Pracy Socjalnej


Zespół-sekcja ds. świadczeń przyznawanych decyzją

pokój nr 4
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 207

ul. św. Br. Alberta Chmielowskiego, os. Kościuszki 4, os. Kościuszki 5, os. Kościuszki 6, os. Kościuszki 7, os. Kościuszki 8, ul. Kościuszki, ul. Ręgorowicza, ul. Spokojna, ul. Szkolna, ul. Szpitalna, ul. Szymanowskiego, os. Westerplatte 6, os. Westerplatte 7, os. Westerplatte 8, os. Westerplatte 9, os. Westerplatte 10, ul. Wieniawskiego, ul. Zakrzewskiego, Morzychna, Nieczajna Dolna, Sutków

Agnieszka Rokita - Pracownik socjalny


Zespół-sekcja ds. świadczeń przyznawanych decyzją

pokój nr 5
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 209

ul. Baczyńskiego, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Broniewskiego, ul. Emilii Plater, ul. Gruszowska, ul. Konopnickiej, ul. Kopernika, os. Kościuszki 3 (m.28 – m.54), ul. Krasickiego, ul. Krótka, ul. Kwiatowa, ul. Leśna, ul. Popiełuszki, ul. Słoneczna, ul. Zamkowa, Gruszów Mały, Smęgorzów

Iwona Bartula - Specjalista Pracy Socjalnej - Koordynator


Zespół-sekcja ds. świadczeń przyznawanych decyzją

pokój nr 8
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 213

ul. 1 Maja, ul. Akacjowa, ul. Berka Joselewicza, os. Kościuszki 1, os. Kościuszki 2, ul. Mała, ul. Matejki, ul. Tadeusza Nowaka, ul. Ofiar Danielnika, ul. Polna, ul. Poprzeczna, ul. Różana, ul. Spadowa, ul. Spółdzielców, ul. Zaręby, Morzychna, Żelazówka

Angelika Piekielniak - Pracownik Socjalny


pokój nr 5
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 209

Ewa Światłowska - Pracownik Socjalny


Zespół-sekcja ds. pracy socjalnej

pokój nr 5
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 209

ul. Baczyńskiego, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Broniewskiego, ul. Emilii Plater, ul. Konopnickiej, os. Kościuszki 3 (m.1 – m.27), ul. Krótka, ul. Kwiatowa, ul. Popiełuszki, Nieczajna Górna, Szarwark

Marta Pyzik - Pracownik socjalny


Zespół-sekcja ds. świadczeń przyznawanych decyzją

pokój nr 4, tel. 14 657 83 83 lub 571 336 500, wew. 207

Pracownik Socjalny w ramach trwałości Projektu pt. "Droga do sukcesu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR – Oś priorytetowa RPMP.09.01.01-IP.01-12-105/17

Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny Barwy Rzeczpospolitej Logo Małopolski Logo Unii Europejskiej
ul. Daszyńskiego, ul. Garbarska, ul. Graniczna, ul. Jagiellońska, ul. Kościelna, ul. Kukiela, ul. Lotników Halifaxa, ul. Nowa, ul. Różana, Rynek, ul. Sikorskiego, ul. Sportowa, ul. Sucharskiego, ul. Warzywna, os. Westerplatte 4, os. Westerplatte 5, ul. Wyszyńskiego, ul. Zielona, ul. Żabieńska, Brnik, Lipiny, Szarwark

Monika Chajm - Specjalista Pracy Socjalnej


Zespół-sekcja ds. usług

pokój nr 2
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 204

DPS

ul. 1 Maja, ul. Akacjowa, ul. Hallera, os. Kościuszki 1, os. Kościuszki 2, os. Kościuszki 3 (m.1 – m.27), os. Kościuszki 3 (m.28 – m.54), ul. Legionistów, ul. Mała, ul. Matejki, ul. Niecała, ul. Nowa, ul. Tadeusza Nowaka, ul. Ofiar Danielnika, ul. Piłsudskiego, ul. Polna, ul. Spadowa, ul. Spółdzielców, ul. Sucharskiego, ul. Szpitalna, os. Westerplatte 8, os. Westerplatte 9, os. Westerplatte 10, al. Wolności, ul. Zaręby, Brnik, Laskówka Chorąska, Lipiny, Żelazówka

Anna Gryszówka - Pracownnik Socjalny


Zespół-sekcja ds. świadczeń przyznawanych decyzją

Stanowisko pierwszego kontaktu

pokój nr 1
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 202

os. Kościuszki 3 (m.1 – m.27), ul. Kościuszki, ul. Szpitalna, ul. Zazamcze, Laskówka Chorąska

Justyna Gołębiowska - Asystent rodziny


Wsparcie w postaci asystenta rodziny mogą otrzymać rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

pokój nr 16
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 227

Roksana Murczek - Psycholog


Konsultacje:
Środa od 16:00 do 20:00 i Piątek od 12:00 do 18:00

pokój nr 16
tel. 14 657 83 83
lub
571 336 500
wew. 227

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej