Jesteś tutaj

Program asystent rodziny na rok 2021 - jednorazowy dodatek

Flaga polski i godło

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Pracy

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Gmina Dąbrowa Tarnowska zgodnie z Umową 23/AR/FP/2021 z dnia 16.12.2021 roku otrzymałą dofinansowanie ze środków z Funduszu Pracy w wysokości 3.400,60 zł.

Całkowita wartość zadania: 4.251,86 zł

Środki własne: 851,26 zł

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej