Jesteś tutaj

Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywną dostawę (wraz z rozładunkiem) węgla dla klientów MOPSiWR

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Postępowanie rozstrzygnięte.

W załącznikach dodano "Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty" 20.09.2021 r.

Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywną dostawę (wraz z rozładunkiem) węgla dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej - w okresie od zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r.

Zamówienie poniżej kwoty 130 000 złotych realizowane bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Termin składania ofert:

do dnia 20 września 2021 r. do godziny 11.00

W załącznikach:

  1. Zapytanie ofertowe i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  2. Zał. 1 - Formularz oferty.
  3. Zał. 1 - Formularz oferty - wersja edytowalna.
  4. Zał. 2 - Wzór oświadczenia.
  5. Zał. 2 - Wzór oświadczenia - wersja edytowalna.
  6. Zał. 3 - Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
  7. Zał. 3 - Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - wersja edytowalna.
  8. Zał. 4 - Wzór umowy.

Załącznik - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej