Jesteś tutaj

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego w MOPSiWR w wymiarze 1 etatu

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej w wymiarze 1 etatu wybrano:

Panią Monikę Chajm – zam. Oleśnica

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W/wym kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu z dnia 01.03.2021r. na stanowisko pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej w wymiarze 1 etatu, która uzyskała największą ilość punktów spośród pozostałych kandydatek.

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 39/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 01 marca 2021 r. uznała, że w/wym. osoba posiada dużą wiedzę merytoryczną, umiejętności jak również możliwości podjęcia zatrudnienia w wymiarze 1 etatu, gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.

ZałącznikWielkość
PDF icon Informacja o wyniku naboru na stanowisko49.77 KB

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej