Jesteś tutaj

Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018

Gmina Dąbrowa Tarnowska w 2018 roku otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania polegającego na dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia brutto asystentów rodziny w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018".

Celem programu jest wzmocnienie roli asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz realizacja przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w stosunku do kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin, rodzin z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Okres realizacji zadania: 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Całkowity koszt zadania w 2018 r.: 52 809,56 zł

Wartość dofinansowania: 13 670,00 zł

Godło i flaga Polski

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej