Jesteś tutaj

Zakończono realizację projektu socjalnego: "Przed nami zima"

Zdjęcie zima droga28 grudnia 2018r. zakończono realizację projektu socjalnego "Przed nami zima". Projekt realizowany był przez pracowników socjalnych p. Teresę Wójtowicz oraz p. Ewę Mróz.

Adresowany był do osób zagrożonych w związku z okresem zimowym i obniżającymi się temperaturami. W szczególności działania projektu były ukierunkowane  na objęcie wsparciem i przygotowaniem do okresu zimy osób samotnych, starszych, bezdomnych przebywających w miejscach, w których osoby te narażone były na wychłodzenie organizmu pod wpływem niskich temperatur.

Podczas działań pracownicy socjalni rozpowszechniali działania profilaktyczne mające na celu dostarczenie informacji dotyczących instytucji pomocnych w tym trudnym okresie zimowym.

W ramach projektu odbyło się 15 października 2018r. spotkanie pracowników socjalnych z wolontariuszami działającymi przy w/w ośrodku. Podczas spotkania została przeprowadzona pogadanka na temat bezdomności oraz trudnych warunków zimowych osób starszych i samotnych. Spotkanie rozpoczęła Dyrektor MOPSiWR P. Katarzyny Hałun, która przywitała i wprowadziła obecnych na spotkaniu w zagadnienia dotyczące projektu.  Uwrażliwiła  wolontariuszy na potrzeby osób najbardziej zagrożonych w okresie zimy. Następnie prelekcję poprowadziła Opiekunka Wolontariatu działającego przy MOPSiWR P. Justyna Wajda. Wolontariusze dzięki przeprowadzonej pogadance nabyli wiedzę oraz instruktaż postępowania w trudnych sytuacjach niesienia pomocy osobom potrzebującym, pokrzywdzonym przez negatywne skutki zimy. Podczas rozmowy z pracownikami socjalnymi młodzież również została uwrażliwiona jak prawidłowo ma być przeprowadzony projekt socjalny w odniesieniu do osób bezdomnych, samotnych i starszych.

Ponadto 19 listopada przeprowadzono kolejne spotkanie. Tym razem swoją wiedzę przekazał Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej – podkom. Witold Łopata oraz Mistrz Kominiarstwa – Waldemar Buchaniec. W szkoleniu udział wzięli zaproszeni sołtysi z Gminy Dąbrowa Tarnowska, opiekunki domowe pracownicy socjalni zatrudnieni w MGOSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej.

Założenia teoretyczne projektu socjalnego zostały w całości zrealizowane. Podczas ewaluacji   wszyscy ankietowani byli zadowoleni z form pomocy udzielanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w okresie zimowym.

Mając na uwadze troskę o wszystkie te osoby MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej stale będzie podejmował działania, które nie pozwolą żadnej z wymienionych osób odczuć negatywnych skutków zimy.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej