Jesteś tutaj

Wręczenie nagród za udział w konkursie plastycznym pn. „Przemoc nie pyta o płeć"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej pragnie serdecznie poinformować, że w dniu 21.12.2022r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej Pani Kinga Sobecka-Kłusek wraz z pracownikami Panią Edytą Węc, Panią Ewą Ząbkowską, Panem Markiem Stafii miała ogromną przyjemność wręczyć nagrody laureatom konkursu plastycznego pn. „Przemoc nie pyta o płeć” organizowanego przez tut. Ośrodek w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dąbrowa Tarnowska na lata 2021-2024.

Celem konkursu zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej było zmotywowanie do refleksji dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z występowania zjawiska przemocy w rodzinie, promocja uzdolnionych autorów.

Dzieci i młodzież wykazały się kreatywnością i pomysłowością w tworzeniu pięknych prac, które można oglądać w tut. Ośrodku. Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie, ponieważ każda z prac była wyjątkowa i niepowtarzalna. Wszystkim uczestnikom biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy pięknych prac, pomysłowości oraz zajętych miejsc.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej