Jesteś tutaj

Trwa rekrutacja do Dziennego Domu "Senior+"

Logo Senior plus MRPiPS.GOV.PLRekrutacja uczestników ubiegających się o objęcie działaniami Programu Dziennego Domu "Senior+" potrwa od 8 do 22 grudnia 2017r. Jednostką prowadzącą rekrutację do Dziennego Domu "Senior+" w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej. Podczas wyboru uczestników, realizator programu kierował się będzie: sytuacją zdrowotną, rodzinną, dochodową i mieszkaniową.

Dokumentami rekrutacyjnymi, który należy złożyć są: wypełniony wniosek o przyjecie do Dziennego Domu "Senior+", wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy, zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza rodzinnego.

Udział w zajęciach Dziennego Domu "Senior+" jest częściowo odpłatny.

Wniosek o skierowanie do Dziennego Domu "Senior+" można pobrać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Rynek 34,  lub  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, przy ul. Kościuszki 15A, w godzinach pracy Ośrodka. Można je także pobrać i wydrukować:

Załączniki
Lp. Nazwa Rozmiar
1. Regulamin rekrutacji Dziennego Domu "Senior+ 90.84 KB
2. Wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu "Senior+ 44.97 KB
3. Kwestionariusz zgłoszeniowy do Dziennego Domu "Senior+" 93.35 KB
4. Zaświadczenie lekarskie 63.24 KB

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej (MOPSiWR), przy ul. Kościuszki 15A tel. w poniedziałek w godzinach 8:30 do 16.30 od wtorku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 lub w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej (UMDT), ul. Rynek 34, tel. 14 642 27 75
Na pytania dotyczące rekrutacji odpowiada Kierwonik Działu Wsparcia Rodziny w MOPSiWR, P. Ewa Borek pod numerem 14 657 83 83 wew. 220

Logo "Senior+" MRPiPS.GOV.PL

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej