Jesteś tutaj

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

      W dniu 20 lutego 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej (ul. Kościuszki 15A) odbyły się pierwsze treningi kompetencji i umiejętności społecznych dla wszystkich Uczestników Projektu „Droga do sukcesu”. Treningi poprowadziła Pani Psycholog - mgr Anita Nowak, która na początku zapoznała UP z pojęciem komunikacji społecznej oraz zapoznała wszystkich z zasadami obowiązującymi na spotkaniach.

       Komunikacja wpływa na to kim jesteśmy, jacy jesteśmy i jak jesteśmy odbierani. Można zauważyć związek między umiejętnością komunikowania się a jakością życia. Każdy komunikat wpływa zarówno na wiedzę, emocje jak i zachowanie odbiorcy. Komunikacja jest aktualnie jednym z najważniejszych elementów ludzkiego życia, odgrywa bardzo ważną rolę w każdej sytuacji życiowej człowieka. Praktycznie przez cały czas się komunikujemy. Komunikacja interpersonalna, jest rozumiana jako zachowanie werbalne i niewerbalne. Zachodzi nieustannie – każda sytuacja społeczna powoduje proces nadawania i odbierania. Nawet nie wypowiadając ani słowa nasze ciała nieustannie emitują sygnały, które wyrażają nasze samopoczucie.
      Podczas treningów Pani Psycholog zapoznała Uczestników Projektu z rodzajami komunikacji, przedstawiła najważniejsze cele komunikowania się oraz przeprowadziła z Uczestnikami Projektu serię ćwiczeń, które miały na celu ukazanie pozytywne i negatywne zasady komunikowania się.

         Trening kompetencji i umiejętności społecznych ma na celu podniesienie wiary w siebie i we własne możliwości, zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, zdobycie pewności siebie oraz nabycie umiejętności pracy w grupie. Deficyt umiejętności społecznych powoduje bowiem często trudności z codziennymi sytuacjami społecznymi i interpersonalnymi, które mogą skutkować z kolei złymi wyborami życiowymi. Zajęcia z Panią Psycholog trwały 8 godzin dydaktycznych tj. po 45 min i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy Projektu podczas treningów mieli zapewnione materiały biurowe i pomoce dydaktyczne. Ponadto w trakcie treningów wszyscy Uczestnicy Projektu mieli zapewniony obiad.
         Zdobyte podczas warsztatów umiejętności społeczne będą bardzo przydatne w codziennych sytuacjach społecznych i interpersonalnych. Spotkanie miało pozytywny oddźwięk. Warsztaty zrealizowane zostały w ramach aktywnej integracji o charakterze społecznym. Dodatkowo, dla dzieci Uczestników, na czas prowadzonych warsztatów została zapewniona konieczna opieka.

 

 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz jego realizacji można uzyskać w Biurze Projektu:
MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej, pok. nr 5

Poniedziałek: 8:30-16:30
Wtorek - Piątek: 07:30-15:30
oraz pod numerem telefonu (14) 657-83-83

 

 

 

 

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej