Jesteś tutaj

Spotkanie z przedstawicielami Klubu Wolontariusza dot. projektu socjalnego „Dąbrowskie Pudełko Życia”

Zdjęcie ze spotkania z Wolontariuszami marzec 2019 rok19 marca br. w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny odbyło się spotkanie Dyrektora p. Katarzyny Hałun oraz pracowników socjalnych p. Teresy Wójtowicz, p. Ewy Mróz z przedstawicielami Klubu Wolontariusza działającego przy w.w ośrodku. Celem spotkania było zapoznanie młodych obywateli Dąbrowy Tarnowskiej z nowym projektem socjalnym „Dąbrowskie Pudełko Życia”.

Wolontariusze zaznajomieni ideą projektu wyrazili chęć pomocy przy współtworzeniu tego przedsięwzięcia poprzez wzięcie udziału w przygotowaniu elementów zawierających się w pudełku życia. Rozpowszechnienie działań profilaktycznych jest też jednym z głównych działań tutejszego Klubu Wolontariusza.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej