Jesteś tutaj

Spotkanie Dyrektora MOPSiWR z wolontariuszami

Zdjęcie spotkanie Dyrektor MOPSiWR z wolontariuszami15 października br. odbyło się spotkanie wolontariuszy działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny z panią Dyrektor Katarzyną Hałun oraz pracownikami socjalnymi.

Celem spotkania było uwrażliwienie najmłodszych obywateli Dąbrowy Tarnowskiej na negatywne skutki zimy w ramach Projektu Socjalnego „Przed nami zima”.

Podczas spotkania opiekun wolontariuszy p. Justyna Wajda przeprowadziła pogadankę nt. bezdomności oraz trudnych warunków zimowych osób starszych i samotnych. Wolontariusze dzięki przeprowadzonej pogadance nabyli wiedzę oraz instruktaż postępowania w trudnych sytuacjach niesienia pomocy osobom potrzebującym, pokrzywdzonym przez negatywne skutki zimy. Podczas rozmowy z pracownikami socjalnymi młodzież również została uwrażliwiona jak prawidłowo ma być przeprowadzony projekt socjalny w odniesieniu do osób bezdomnych, samotnych i starszych. Wolontariusze dowiedzieli się także dzięki jakim działaniom mogą pomóc w/w osobom.

Spotkanie zostało zorganizowane przez osoby odpowiedzialne za projekt socjalny "Przed nami zima" p. Teresę Wójtowicz oraz p. Ewę Mróz.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej