Jesteś tutaj

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus przedłużony do września 2023 r.

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej  wznawia dystrybucję produktów żywnościowych | Dąbrowa Tarnowska   MAPEL O POMOC DLA UKRAINY - Caritas Archidiecezji Przemyskiejiejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej przy współpracy z organizacją partnerską Caritas Archidiecezji Krakowskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus (PO PŻ) wydaje żywność od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

 

Roczny zestaw produktów spożywczych w Podprogramie 2021 Plus (ilość na osobę w rodzinie) obejmuje:
1. Powidło śliwkowe 1 szt. (0,3 kg)
2. Makaron jajeczny świderki 4 szt. (2 kg)
3. Mleko UHT 2 szt. (2 l)
4. Szynka wieprzowa mielona 3 szt. (0,9 kg)
5. Cukier biały 2 szt. (2 kg)
6. Olej rzepakowy 2 szt.(2 l)

Jednocześnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej  informuje, że dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2021 Plus została przedłużona do września 2023 r.

Osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, które do tej pory nie korzystały z pomocy w formie artykułów żywnościowych w ramach trwającego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus (PO PŻ) i których dochód nie przekracza odpowiednio 1.823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.410,00 PLN dla osoby w rodzinie mogą się zgłaszać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 657 83 83 oraz 571 336 500, 14 657 84 84 (faks) e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl, celem uzupełnienia skierowania na podstawie którego następuje kwalifikacja do udzielenia pomocy żywnościowej lub pobrać:

Bank żywności UK

Bank żywności PL

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobą najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Krakowskiej jako zestaw artykułów spożywczych wydawanych w Podprogramie 2021 Plus, przypadających na jedną osobę. Roczny zestaw produktów wskazany powyżej.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

 

 

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej