Jesteś tutaj

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  Pkt wydawania żywności     Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

        Organizacją Partnerską o zasięgu Lokalnym [OPL] odpowiedzialną za zorganizowanie dystrybucji jest Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej. Bank Żywności w Krakowie zgodnie z ustalonym zapotrzebowaniem dostarcza transporty żywności dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska. Rozładunkiem, skompletowaniem oraz dystrybucją paczek żywnościowych zajmują się nieodpłatnie członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej, którzy poświęcają swój prywatny czas na pomoc osobom i rodzinom.

 

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

  • 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).

  • 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

      Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m. in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.

       Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej udostępnia Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej pomieszczenia biurowe i magazynowe w celu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Wydawanie żywności dla osób zakwalifikowanych do programu następuje zgodnie z ustalonym harmonogramem, ogłoszonym na stronie internetowej MOPSiWR.

       
Stopka Bank żywności POPŻ 2014-2012

 

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej