Jesteś tutaj

Prace społecznie użyteczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej

ikona niebieska informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej w okresie od maja 2021r. do września 2021r. na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska, był organizatorem prac społecznie użytecznych, w ramach współpracy oraz zawartego Porozumienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej z Burmistrzem Gminy Dąbrowa Tarnowska w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych .

            Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które korzystają jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej, z którymi to osobami został zawarty kontrakt socjalny przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.

            Na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej były skierowane 3 osoby przez Powiatowy Urząd Pracy  do wykonywania prac społecznie użytecznych.

             W ramach wykonywanych prac społecznie użytecznych do zadań tych osób należało:

- dbanie o zagospodarowany teren wokół budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej,

- dbanie o utrzymanie zieleni wokół budynku (koszenie trawy przy pomocy kosiarki spalinowej, żyłkowej itp.),
- dbanie o czystość budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny
 w Dąbrowie Tarnowskiej (wewnątrz i na zewnątrz).

            Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych na rzecz społeczności lokalnej
(w wymiarze 10 godzin tygodniowo) otrzymywali świadczenie pieniężne, które wypłacane było
 w okresach miesięcznych, za przepracowanych okres czasu.

            Przysługujące, wypłacane świadczenie w 60% tej kwoty pochodziło z Funduszu Pracy pokrywane przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, natomiast 40% świadczenia pokrywał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej ze środków gminnych.

            Osoby te były również objęte ubezpieczeniem zdrowotnym (z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej).

             Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej składa podziękowania osobom, które w trakcie wykonywania swoich obowiązków w ramach prac społecznie użytecznych, wykazali się pełnym zaangażowaniem do powierzonych zadań poprzez  dbanie o czystość oraz utrzymanie zagospodarowanego terenu i zieleni wokół budynku  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej