Jesteś tutaj

Pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD w okresie przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Tabliczka Gminny Pkt wydawania żywnościStowarzyszenie "Pomocna Dłoń" we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Gminą Dąbrowa Tarnowska wydało 195 paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD w okresie przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Ponadto informujemy, że warunkiem uzyskania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD jest wysokośc dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w Ustawie o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej