Jesteś tutaj

Kontynuacja Pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD w okresie przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Tabliczka Gminnego Pkt wydawania żywnościStowarzyszenie "Pomocna Dłoń" we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Gminą Dąbrowa Tarnowska kolejny raz przygotowało pomoc w formie produktów żywnościowych dla osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej FEAD. W okresie od 07.04.2020r. do 10.04.2020r. pracownicy socjalni MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w okresie pandemii COVID-19 rozwieźli 628 paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD.

Ponadto informujemy, że warunkiem uzyskania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD jest wysokośc dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w Ustawie o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 PLN dla osoby w rodzinie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej