Jesteś tutaj

Konferencja mająca na celu podniesienie kompetencji w obszarze rozwiązywania problemów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla przedstawicieli służby zdrowia

W ramach  realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 w dniu 15.11.2022 r. odbyła się konferencja on-line na temat zjawiska przemocy w rodzinie dla przedstawicieli służby zdrowia, mająca na celu podniesienie kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą.

Adresatami konferencji byli przedstawiciele służby zdrowia  - którzy pełniąc swoje obowiązki służbowe, uzyskując informację o sytuacji przemocy w rodzinie - mają prawny obowiązek reagowania w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa. Obowiązujące akty prawne obligują przedstawicieli służby zdrowia jak również pozostałych podmiotów wymienionych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do podejmowania określonych działań mających na celu udzielenie stosownej pomocy w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie poprzez wszczęcie procedury "Niebieskiej Karty".

Konferencja została przeprowadzona przez prelegenta Panią Ewę Siedlik -  wieloletniego pracownika w obszarze pomocy społecznej, pełniącej funkcję Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Tarnowie, obecnie Kierownika GOPS Skrzyszów, wykładowcę akademickiego pracy socjalnej w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. 

Celem konferencji  było m.in.  zdobycie i utrwalenie wiedzy na temat przepisów prawa, regulujących problematykę przemocy w rodzinie oraz procedury "Niebieskiej Karty" jak również podejmowania skoordynowanych określonych działań, mających na celu udzielenie stosownej pomocy rodzinie między innymi poprzez wszczęcie procedury "Niebieskiej Karty". Omówione zostały zasady pracy z rodziną, w której dochodzi do przemocy ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka. Podczas konferencji zaprezentowano modele współpracy służb zobowiązanych do rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie w ramach procedury „Niebieskiej karty”

Mamy nadzieję, że uczestnicy konferencji dobrze wykorzystali czas i są bogatsi w nową wiedzę i informacje niezbędne w realizacji zadań wynikających z prowadzenia procedury "Niebieskiej Karty".

Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Ewie Siedlik za przeprowadzenie konferencji oraz przedstawicielom instytucji, którzy przyjęli zaproszenie i wzięli udział w konferencji.

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej