Jesteś tutaj

Informacja o możliwości składania wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020

Grafika opieka wytchnieniowaMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje o możliwości składania wniosków w ramach programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2020.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U.2019.1172 ze zmianami),

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej – edycja 2020.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Gmina Dąbrowa Tarnowska planuje przystąpić do omawianego Programu, w związku z tym osoby zainteresowane skorzystaniem z opieki wytchnieniowej - edycja 2020, prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej w terminie do 17.07.2020r (karta zgłoszeniowa do Programu w załączniku do artykułu).

Kontakt z pracownikami socjalnymi można uzyskać dzwoniąc na nr telefonu w poszczególnych dniach: poniedziałek w godzinach od 8:00 do 16:00, wtorek- piątek od 7.30 do 15.30

Logo MRPiPS

Resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Link do Programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2020

Karta zgłoszenia do programu Opieka wytchnieniowa
Lp. Nazwa Wielkość
1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2020 [DOCX] 19.07 KB
2. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2020 [PDF] 184.64 KB

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej