Jesteś tutaj

Informacja dotycząca udzielanego wsparcia i pomocy dla osób poszkodowanych powodzią w Gminie Dąbrowa Tarnowska

Zdjęcie powódź V 2019W związku z wystąpieniem na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska powodzi w dniu 21/22-05-2019 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny dla 8 mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska poszkodowanych udzielił pomocy w formie schronienia w Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Piłsudskiego 33. Natychmiastowo w dniu 22.05.2019r. od godzin porannych MOPSiWR zorganizował dla tych osób pomoc w postaci gorącego posiłku.

Ponadto od wystąpienia pierwszych zdarzeń powodziowych dla rodzin poszkodowanych została zapewniona pomoc psychologiczna z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej udziela darmowych konsultacji psychologicznych dla osób z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska poszkodowanych powodzią. Konsultacje udzielane są przez następujących psychologów:

Panią Roksanę Murczek, w dniach: środa od 16:00 do 20:00 i piątek od 12:00 do 18:00 oraz Panią Katarzynę Wiatr, w dniach: czwartek od 15:15 do 19:15 i piątek od 13:15 do 19:15, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 15A, (pok. nr 16) oraz w razie potrzeby poza Ośrodkiem. Udzielanie ww. konsultacji odbywa się po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu u pracownika socjalnego - nr tel. 14 657 83 83 lub 571 336 500, w celu ustalenia terminu konsultacji.

Poinformowano osoby o możliwości skorzystania  z bezpłatnego posiłku obiadowego  dla osób poszkodowanych w dniu 22-05-2019r. zaproponowanego przez Hotel Cristal Park w Dąbrowie Tarnowskiej.

Od 22-05-2019r. rozpoczęły działanie cztery komisje do spraw udzielania doraźnej pomocy i wsparcia dla osób poszkodowanych, które rozpoznawały sytuację oraz zbierały informacje do udzielenia pomocy finansowej w formie zasiłków celowych specjalnych oraz pomocy w formie rzeczowej tj. środków czystości. W skład komisji weszli pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Od dnia 23-05-2019r. do Kuchni Caritas "Betania" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej przekazał listę osób, które mogą  korzystać z posiłków.

W dniu 23-05-2019r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny przygotował dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi paczki z artykułami higienicznymi oraz środkami do dezynfekcji. W paczce znajdują się m.in.: mydło w płynie, proszek do prania, rękawice gumowe, ścierki ostre, mleczko do czyszczenia, lepy na muchy, domestos, zmywaki kuchenne, itp. Paczki są dostarczane do poszkodowanych przez pracowników socjalnych MOPSiWR, od dnia 23-05-2019r.

Od dnia 24-05-2019r. rozpoczęła pracę Komisja do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej tj. powodzi która miała miejsce w dniach 21/22-05-2019r. na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska.

Przygotowywane są listy uszkodzonych budynków dotyczących wypłaty środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej do Wojewody Małopolskiego.

W poniedziałek 27-05-2019r. w godzinach od 12:00 do 13:00 oraz od 15:00 do 19:00 adwokat - Pani Barbara Broda, będzie udzielać darmowych konsultacji prawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 15A, (pok. nr 16) dla osób z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska poszkodowanych powodzią. Udzielanie ww. konsultacji prawnych odbywa się po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu u pracownika socjalnego - nr tel. 14 657 83 83 lub 571 336 500, w celu ustalenia godzin konsultacji.

Nadal przyjmowane są zgłoszenia od osób poszkodowanych.

Zgłoszenia dotyczące spowodowanych szkód powodziowych można zgłaszać w Urzędzie Miejskim Dąbrowa Tarnowska tel. 14 642 27 75 lub 14 655 40 00 oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, tel. 14 657 83 83 lub 571 336 500

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej