Jesteś tutaj

Coroczna prelekcja na temat przemocy w rodzinie na kursie przedmałżeńskim w Domu Katechetycznym w Dąbrowie Tarnowskiej.

W sobotę 30 stycznia  2021r.  już po raz piąty w ramach realizacji krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  w Domu Parafialnym Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej na katechezie przedmałżeńskiej została wygłoszona prelekcja dotycząca zagadnienia przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W spotkaniu uczestniczyła liczna grupa ponad 100  młodych osób. Prelekcję na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz informację dotyczące działalności  Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny  w Dąbrowie Tarnowskiej  przekazał specjalista pracy socjalnej, a jednocześnie członek grup roboczych, Marek Stafii. Na spotkaniu  Zespół Interdyscyplinarny reprezentowała również przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego - specjalista pracy socjalnej  Edyta Węc  oraz  zastępca przewodniczącej  -  specjalista pracy socjalnej  Ewa Ząbkowska.

Tematyka prelekcji obejmowała: pojęcia przemocy, konfliktu, agresji, formy i rodzaje przemocy, fazy przemocy, mity i stereotypy na temat przemocy w rodzinie. Omówiono również zadania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz omówiono procedurę „Niebieskiej Karty”. Ponadto przedstawiono akty prawne związane z problematyką przemocy w rodzinie. Uczestnicy  spotkania mogli zabrać ze sobą  przygotowane na stolikach  ulotki dotyczące działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, a także ulotki dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy  w związku z przemocą w rodzinie. W przypadku niepokojących sygnałów w Państwa środowisku dotyczące przemocy domowej prosimy informować Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.

Prelekcja odbyła się z zachowaniem wszelkich  środków ostrożności, w związku z ograniczeniami powstałymi podczas trwającej pandemii COVID-19.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej wyraża wdzięczność i radość za współpracę z Parafią Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej  i serdecznie dziękuje Księdzu Proboszczowi mgr Stanisławowi Cyranowi za wyrażenie zgody na przeprowadzenie prelekcji na katechezie przedmałżeńskiej.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej