Jesteś tutaj

Zorganizowanie jednodniowego wyjazdu integracyjnego do Krakowa dla Uczestników Projektu PWD "Jutrzenka" i ich rodzin

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zapytanie Ofertowe na zorganizowanie jednodniowego wyjazdu integracyjnego do Krakowa dla Uczestników Projektu i ich rodzin w związku z realizacją: przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej projektu pn.: „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży „Jutrzenka” w Dąbrowie Tarnowskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1.

Logo UE EFS Małopolska

Termin składania ofert:

do dnia 17 lipiec 2019 r. do godziny 10.00

W załącznikach:

1. Ogłoszenie zamieszczone w Bazie Konkurencyjności na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju

2. Zapytanie ofertowe

3. Informacja dla Wykonawców dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej

4. Formularz OFERTA

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

6. Wykaz usług

7. Program wyjazdu integracyjnego

8. Wzór umowy

9. Załączniki w wersji edytowalnej

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej