Jesteś tutaj

Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywną dostawę (wraz z rozładunkiem) węgla dla klientów MOPSiWR

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup i sukcesywną dostawę (wraz z rozładunkiem) węgla dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej - w okresie od zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 r.

Termin składania ofert:

do dnia 10 października 2019 r. do godziny 12.00

W załącznikach:

1. Zapytanie ofertowe i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2. Formularz oferty.

3. Wzór oświadczenia.

4. Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

5. Wzór umowy.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej