Jesteś tutaj

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na całościowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu treningu kompetencji i umiejętności społecznych w formie wyjazdowej dla 7 uczestników projektu pt. "Droga do sukcesu"

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Logo fundusze europejskie oraz flaga polski

Postępowanie rozstrzygnięte.

W załącznikach dodano "Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty" 13.07.2021 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na całościowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu treningu kompetencji i umiejętności społecznych w formie wyjazdowej dla 7 uczestników projektu pt. "Droga do sukcesu" prowadzonego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 130 tysięcy złotych i zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) (dalej PZP), nie podlega jej przepisom.

 

Termin składania ofert:

do dnia 12 lipiec 2021 r. do godziny 10:00

W załącznikach:

  1. Formularz OFERTA
  2. Oświadczenia
  3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
  4. Wzór opisu obiektu
  5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia publicznego
  6. Formularz Wykaz usług
  7. Wzór umowy

Załącznik - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej