Jesteś tutaj

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi całościowego zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów kompetencji rodzicielskich w formie wyjazdowej dla 13 uczestników projektu i ich rodzin w ramach projektu pt. "Droga do sukcesu"

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na: całościowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów kompetencji rodzicielskich w formie wyjazdowej dla 13 uczestników projektu i ich rodzin w ramach projektu pt. „Droga do sukcesu” realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

Logo Fundusze Europejskie

Termin składania ofert:

do dnia 15 lipiec 2019 r. do godziny 10.00

W załącznikach:

  1. Ogłoszenie zamieszczone w Bazie Konkurencyjności na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju
  2. Zapytanie ofertowe i informacja dla Wykonawców dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej
  3. Załączniki (Formularz OFERTA, Oświadczenia, Wzór opisu obiektu, Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia publicznego, Formularz Wykaz usług, Wzór umowy)
  4. Załączniki w wersji edytowalnej

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej