Jesteś tutaj

Informacja o nieudzieleniu zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NA PODSTAWIE ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

dot. zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych w 2019 roku

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (dalej MOPSiWR), na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn zm.) informuje o nieudzieleniu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający otrzymał jedną ofertę, której cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej