Jesteś tutaj

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje:

 1. matce lub ojcu albo
 2. opiekunowi prawnemu dziecka lub
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1 000,00 zł.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje:

 1. matce lub ojcu,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka albo
 3. opiekunowi prawnemu dziecka

jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko:

 1. matce lub ojcu,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka albo
 3. opiekunowi prawnemu dziecka,

jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje:

 1. matce lub ojcu,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka albo
 3. opiekunowi prawnemu dziecka.

Dodatek przysługuje w wysokości 90,00 zł (95,00 zł od dnia 1 listopada 2016 roku) miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje:

 1. matce lub ojcu,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka albo
 3. opiekunowi prawnemu dziecka, a także
 4. osobie uczącej się

na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje:

 1. matce lub ojcu,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka albo
 3. opiekunowi prawnemu dziecka, a także
 4. osobie uczącej się

na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje:

 1. matce lub ojcu dziecka,
 2. opiekunowi prawnemu albo
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka lub
 4. osobie uczącej się

w związku z:

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej