Jesteś tutaj

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko:

  1. matce lub ojcu,
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka albo
  3. opiekunowi prawnemu dziecka,

jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

  1. drugi z rodziców dziecka nie żyje;
  2. ojciec dziecka jest nieznany;
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Dodatek przysługuje w wysokości 185,00 zł (193,00 zł od dnia 1 listopada 2016 roku) miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł (386,00 zł od dnia 1 listopada 2016 roku) na wszystkie dzieci.

W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

Wymagane dokumenty:

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny, w zależności od sytuacji, dołącza (oprócz dokumentów wymaganych  do zasiłku rodzinnego):

  1. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
  2. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
  3. odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej