Jesteś tutaj

Dofinansowanie w 2021 roku przyznania dodatków dla pracowników socjalnych

Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała dotację celową budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych na podstawie umowy 664/OPS/2021 zawartej z Wojewodą Małopolskim z dnia 26.10.2021r.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 30 maja 2021 r do 31 grudnia 2021 r. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Okres realizacji zadania: 30 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wartość dofinansowania: 34 714,00 zł

Całkowity koszt zadania w 2021 r.: 43 392,84 zł

Godło i flaga Polski


Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała dotację celową budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych na podstawie umowy 473/OPS/2021 zawartej z Wojewodą Małopolskim z dnia 08.09.2021r.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2021 r do 29 maja 2021 r. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Okres realizacji zadania: 1 stycznia 2021 r. do 29 maja 2021 r.

Wartość dofinansowania: 12 679,00 zł

Całkowity koszt zadania w 2021 r.: 15 849,32 zł

Godło i flaga Polski

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej