Jesteś tutaj

Zaostrzenie kar za handel ludźmi

Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa [Dz.U. 2022 poz. 583] „Skazując sprawcę, który w czasie trwania konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy popełnił przestępstwo, o którym mowa w: […] 4) art. 189a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – sąd orzeka karę pozbawienia wolności w wysokości od lat 10 do lat 15 albo karę 25 lat pozbawienia wolności."

Dotychczasowy art. 189a k.k. stanowił:

§ 1. Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Autopoprawka do specustawy została zgłoszona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i ma stanowić czytelny sygnał odstraszający dla przestępców. Poniżej tekst ustawy.

 

Materiały

specustawa Ukraina
https://www.gov.pl/attachment/022dab68-8941-4ee8-b170-aeaa83368cb2

 

 

źródło: Serwis rzeczpospolitej Polskiej

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej