Jesteś tutaj

Zakończenie trzeciej i to ostatniej edycji Placówki Wsparcia Dziennego „Jutrzenka”

W dniu dzisiejszym tj. 23.12.2020r. Odbyło się zakończenie trzeciej i to ostatniej edycji Placówki Wsparcia Dziennego „Jutrzenka” W związku z ograniczeniami powstałymi podczas trwającej pandemii COVID-19 na kameralnym spotkaniu zostały wręczone pamiątkowe dyplomy.

Projekt PWD „Jutrzenka” trwał i z każdym rokiem udzielał wsparcia piętnastoosobowej grupie dzieci. Wychowankowie placówki mogli liczyć na pomoc wychowawcy i specjalistów od nauki języków polskiego i angielskiego, matematyki i informatyki. W placówce prowadzone były również zajęcia z animatorem kultury, które miały na celu rozwijanie najważniejszych zdolności
i umiejętności dzieci takich jak: koordynacja ruchowa, umiejętności językowe, muzyczne oraz zdolności interpersonalne. Dodatkowo dzieci objęte były wsparciem pedagoga, logopedy
i psychologa podczas warsztatów grupowych jak również konsultacji indywidualnych. W czasie trwania projektu dzieciom zapewniany był codzienny, dwudaniowy obiad. Uczestnictwo dziecka w projekcie było bezpłatne. 

                                                                                           

Wszystkim wychowankom placówki życzymy samych sukcesów w nauce i nieustannego dążenia do spełniania marzeń oraz składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku. Aby ten magiczny czas udało się spędzić w ciepłej, rodzinnej atmosferze, a nadchodzący 2021 rok obfitował w powodzenie i sukcesy,

Dyrektor MOPSiWR

Katarzyna Hałun

oraz Wychowawca PWD

Natalia Grabowska

 

Logo UE-efs-małopolska

Projekt pn.: Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży "Jutrzenka" w Dąbrowie Tarnowskiej współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

 

W związku z udziałem w projekcie pn.: „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży „Jutrzenka” w Dąbrowie Tarnowskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Uczestnicy Projektu wyrazili zgodę na wykorzystanie / przetwarzanie wszelkich dokumentów przedstawiających ich wizerunek w celu realizacji działań promocyjnych ww. projektu poprzez upublicznienie tych dokumentów w mediach, tj. Internet, prasa, telewizja itp.

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej