Jesteś tutaj

Zakończenie projektu socjalnego "Ochrona bezpieczeństwa osób starszych, niepełnosprawnych w czasie pandemii COVID - 19"

Zdjęcie z zakończenia Projektu SocjalnegoW III kwartale 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej realizuje projekt socjalny pod nazwą "Ochrona osób starszych, niepełnosprawnych w czasie pandemii COVID 19". Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu są pracownicy socjalni tutejszego ośrodka: Ewa Ząbkowska, Monika Chajm, Barbara Kubek i Ewa Światłowska.

Realizowany projekt ma charakter edukacyjny, a jego głównym celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat występującego zagrożenia zjawiskiem przemocy, również w okresie pandemii Covid 19, edukacja oraz zaprezentowanie instytucji działających w obszarze pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym i starszym na terenie Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska. Założeniem projektu jest dotarcie do jak największej grupy osób starszych.

W ramach projektu w dniu 27 lipca 2021 roku w Dziennym Domu Senior + w Dąbrowie Tarnowskiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizował, w porozumieniu z Kierownikiem Dziennego Domu Senior Plus – Panią Renatą Bączek, spotkanie dla seniorów Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach projektu socjalnego "Ochrona osób starszych, niepełnosprawnych w czasie pandemii COVID 19".

W spotkaniu, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wzięli udział uczestnicy Dziennego Domu, pracownicy socjalni MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej, realizujący projekt i dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej – mł. asp. Mariusz Przeniosło.

W trakcie spotkania specjalista pracy socjalnej Monika Chajm szczegółowo omówiła zagadnienia związane z tematem projektu, poinformowała seniorów o dostępnych formy pomocy instytucjonalnej w sytuacji ewentualnego zagrożenia zjawiskiem przemocy, jak również ogólnych form pomocy społecznej, w tym możliwości skorzystania ze wsparcia specjalistycznego. Dzielnicowy swoje słowa skupił na najnowszych metodach stosowanych przez przestępców, mających również związek z sytuacją pandemiczną w kraju, ustrzegł przed zagrożeniami i wskazał, jak reagować w sytuacji podejrzenia przestępstwa.

Zrealizowana akcja prewencyjno – edukacyjna miała na celu podniesienie świadomości osób starszych, niepełnosprawnych, m. in. w zakresie skutecznych metod zapobiegania negatywnym zjawiskom takim jak oszustwa, kradzieże czy przemoc oraz uzyskanie informacji an temat możliwych dostępnych formach pomocy społecznej.

W trakcie spotkania wszyscy seniorzy zostali zaopatrzeni w pełen pakiet informacyjny, w postaci ulotek, artykułów i informatorów. Ponadto w w ramach projektu socjalnego zaplanowana jest dystrybucja ulotek oraz plakatów w miejscach ogólnodostępnych.

Jednocześnie Dyrektor MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej – Pani Katarzyna Hałun składa podziękowania Kierownikowi Dziennego Domu Seniora Plus – Pani Renacie Bączek za możliwość realizacji projektu socjalnego w siedzibie Dziennego Domu Senior Plus w Dąbrowie Tarnowskiej.

Fotografie: 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej