Jesteś tutaj

Zakończenie lata w Placówce Wsparcia Dziennego "Jutrzenka"

Wszystko kiedyś się kończy, lato również. W dniu 2 października br. w Hotelu „Cristal Park” w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się „Zakończenie lata” w Placówce Wsparcia dziennego "Jutrzenka". Impreza odbyła się z przytupem w pełnym słońcu, które oferował nam październik, przy suto zastawionych stołach. Wychowanków placówki i ich rodziców odwiedzili goście specjalni: Pani Katarzyna Hałun - Dyrektor MOPSiWR, Pani Ewa Borek - Kierownik działu Wsparcia Rodziny w MOPSiWR, Pani Jolanta Gnutek - Główna księgowa w MOPSiWR, Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska Pan Stanisław Ryczek, Koordynator projektu PWD „Jutrzenka”. Wydarzenie rozpoczęło się od wspólnego grilowania, po którym głos zabrali Sekretarz Gminy a następnie Pani Dyrektor - Katarzyna Hałun. Po wszystkich podziękowaniach i rozmowach osoby dorosłe rozmawiały przy kawie a dzieci bawiły się na zewnątrz z animatorami kultury i na zabawkach dmuchanych. Oficjalnie pożegnaliśmy lato i udaliśmy się do domów.

 

Logo UE-efs-małopolska

Projekt pn.: Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży "Jutrzenka" w Dąbrowie Tarnowskiej współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Fotografie: 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej