Jesteś tutaj

Zajęcia profilaktyczne w Publicznej Szkole Podstawowej w Laskówce Chorąskiej

Zdjęcie prelekcje w szkole Laskówka ChorąskaDnia 26.03.2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Laskówce Choraskiej, im. gen. Józefa Bema zostały przeprowadzone w klasach od IV do VIII zajęcia profilaktyczne dotyczące zagadnienia problemu związanego z nadużywaniem alkoholu, pn. "Alkohol tak czy nie?" w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Tarnowskiej. Zostały przedstawione informacje w celu dostarczenia dzieciom wiedzy na temat działania alkoholu na organizm człowieka, konsekwencje zdrowotne spożywania alkoholu. Została uzupełniona wiedza na temat mitów związanych ze spożywaniem alkoholu. Zajęcia były przeprowadzone przez Panią Urszulę Lizak - specjalistę pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Tarnowskiej.

Wyrażamy podziękowanie Pani Teresie Dąbrowa, Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej za współpracę i wyrażenie zgody na przeprowadzenie zajęć.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej