Jesteś tutaj

Wyniki rekrutacji do pilotażowego projektu "Małopolska Niania"

Logo - Małopolska nianiaKomisja oceniająca złożone karty zgłoszeniowe do udziału w rekrutacji projektu "Małopolska Niania" - wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, wybrała rodziny, które otrzymają świadczenie w wysokości 1500 zł miesięcznie.

Lp. Nazwa Wielkość
1. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w pilotażowym projekcie "Małopolska Niania" 39.43 KB
2. Lista rezerwowa kandydatów do uczestnictwa w pilotażowym projekcie "Małopolska Niania" niezakwalifikowanych ze względu na ograniczoną liczbę miejsc 32.76 KB

Zasady finansowania

Każda z zakwalifikowanych rodzin otrzyma wsparcie w wysokości 1500 zł miesięcznie z czego 500 zł pochodzi z budżetu gminy, 1000,00 zł to środki Marszałka Województwa Małopolskiego - pozostała kwota wynagrodzenia niani pokrywana będzie przez rodzinę, która ją zatrudni. Rodzina będzie musiała zawrzeć z nianią tzw. umowę aktywizującą, o której mowa w ustawie o opiece nad dzieckiem do lat 3.

Zgodnie z zapisami dokumentu przekazanego przez Marszałka Województwa Małopolskiego do współpracy w ocenie i monitorowaniu celów projektu zaproszone zostaną także rodziny, które otrzymają wsparcie finansowe. Współpraca ta będzie uwzględniała następujące działania:

  • Udział w uroczystym przekazaniu pomocy rodzinom w wybranych gminach - z udziałem marszałków, wójtów/burmistrzów, rodzin i niań;
  • Udział w spotkaniach Władz Województwa Małopolskiego z rodzinami w trakcie trwania pilotażu, podczas których rodziny będą mogły się podzielić swoimi doświadczeniami na temat tego, jak projekt „Małopolska Niania” zmienił ich życie. Materiał zostanie wykorzystany na stronie www.malopolska.pl, w mediach społecznościowych, Telewizji Małopolskiej i serwisie prasowym.
     

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych Województwa Małopolskiego

Logo małopolska

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej