Jesteś tutaj

Wyniki konkursu "Zaszczep w sobie odpowiedzialność"

Znamy już wyniki konkursu! Wychowankowie złożyli prace konkursowe, jednak najtrudniejsze zadanie miało jury konkursu, które z tylu pięknych prac musiało wybrać tę jedyną. Zwycięzca konkursu otrzymał nagrodę w postaci książki, pamiątkowego dyplomu a Jego praca stanie się logiem projektu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wychowankowie placówki z wielką niecierpliwością oczekują na kolejny konkurs. Konkurs plastyczny został zorganizowany w ramach realizacji  przez pracowników socjalnych Iwonę Bartula i Agnieszkę Rokita projektu socjalnego " Zaszczep w sobie odpowiedzialność",  który jest zadaniem wpisanym w  Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.

Logo UE-efs-małopolska

Projekt pn.: Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży "Jutrzenka" w Dąbrowie Tarnowskiej współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej