Jesteś tutaj

Wyniki konkursu plastycznego pt "Przemocy mówimy nie" zorganizowanego w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dąbrowa Tarnowska na lata 2021-2024

Grafika z napisem konkurs plastycznyZ ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego pt "Przemocy mówimy nie" zorganizowanego w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dąbrowa Tarnowska na lata 2021-2024.

Celem konkursu zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej było zmotywowanie do refleksji dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z występowania zjawiska przemocy w rodzinie, promocja uzdolnionych autorów.

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży uczestników Placówki Wsparcia Dziennego "Jutrzenka" w Dąbrowie Tarnowskiej edycja 2018, 2019, 2020.

Prace oceniane były zgodnie z następującymi kryteriami:

zawartość merytoryczna, kreatywność, oryginalność i pomysłowość, technika wykonania, forma estetyczna pracy.

Komisja konkursowa dokonała oceny prac zgłoszonych do konkursu i wyłoniła 4 Laureatów Konkursu:

I miejsce – Roksana Ogryzek

Zdjęcie pracy plastycznej 1 miejsce

II miejsce – Przemysław Partyka

Zdjęcie pracy plastycznej 2 miejsce

III miejsce ex aequo – Patryk Sadko i Emilia Grabka

Zdjęcie pracy plastycznej 3 miejsce 1 praca

Zdjęcie pracy plastycznej 3 miejsce 2 praca

Osoby wyróżnione: Gracjan Pyzik, Julia Pyzik, Justyna Partyka, Dominik Gromski.

Autorzy zwycięskich oraz wyróżnionych prac otrzymają gratulacje oraz nagrody.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a autorom nagrodzonych prac serdecznie gratulujemy!!!

Fotografie: 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej