Jesteś tutaj

Wyniki konkursu plastycznego pt. „Przemoc nie pyta o płeć” zorganizowany w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dąbrowa Tarnowska na lata 2021-2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza wyniki konkursu plastycznego pt. „ Przemoc nie pyta o płeć” zorganizowanego w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dąbrowa Tarnowska na lata 2021-2024.

Celem konkursu zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej było zmotywowanie do refleksji dotyczącej przeciwdziałania przemocy, prowadzenia działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy, podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z występowania zjawiska przemocy i agresji.

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 i Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Prace oceniane były zgodnie z następującymi kryteriami:

- zawartość merytoryczna,

- kreatywność, oryginalność i pomysłowość,

- techniki wykonania,

- formę estetyczną pracy.

Komisja konkursowa dokonała oceny prac zgłoszonych do konkursu i wyłoniła 5 Laureatów Konkursu.

I miejsce

II miejsce ex aequo