Jesteś tutaj

Wsparcie mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska poprzez dostarczani Pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD w okresie przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Zdjęcie pkt wydawania żywności Wsparcie mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska poprzez dostarczani Pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD w okresie przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej wspierają mieszkańców gminy poprzez przygotowywanie i dostarczanie do miejsca zamieszkania pomocy w formie produktów żywnościowych dla osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej FEAD. W okresie od 20.04.2020r. do 30.04.2020r. pracownicy socjalni MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w okresie pandemii COVID-19 rozwieźli 122 paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD.

Ponadto informujemy, że warunkiem uzyskania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD jest wysokośc dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w Ustawie o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej