Jesteś tutaj

Uzależnienie od alkoholu a szkody zdrowotne

Zdjęcie z prelekcjiW dniu 03.10.2019r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się prelekcja pt. "Uzależnienie od alkoholu a szkody zdrowotne"  z udziałem mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Tarnowskiej na rok 2019, jako wspieranie inicjatyw profilaktycznych.

Podczas spotkania zostały przedstawione podstawowe informacje dotyczące problemu uzależnienia od alkoholu, jego faz oraz mechanizmów uzależnienia. Zwrócono uwagę na ważność i proces terapii odwykowej w placówkach stacjonarnych oraz ambulatoryjnych jak również rolę Punktu Konsultacyjnego w zakresie motywacji i wsparcia do podjęcia decyzji o leczeniu oraz funkcję grup samopomocowych w procesie abstynencji.

Ponadto przekazano informacje na temat działania alkoholu na organizm człowieka oraz konsekwencji zdrowotnych spożywania alkoholu.

Prelekcja została przeprowadzona przez Pana Marka Stafii - specjalistę pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.

Fotografie: 

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej