Jesteś tutaj

Szkolenie z przemocy dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Zdjęcie ze szkolenia w MOPSiWR Maj 2019 r.W dniu 27 maja 2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej  dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się szkolenie o tematyce "Zadania i kompetencje służb w sytuacji przemocy i konieczności podejmowania działań interwencyjnych". Celem szkolenia, które przeprowadziła przedstawicielka Firmy Profilaktyka "Kier", było podniesienie wiedzy i kompetencji na temat obowiązków spoczywających na przedstawicielach instytucji podejmujących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szkolenie miało na celu pokazanie jak ważnym zadaniem jest powstrzymanie aktów przemocy w rodzinie, stanowcza i jak najwcześniejsza podjęta interwencja w środowisku, powstrzymanie sprawcy, uruchomienie procedury "Niebieskiej Karty" oraz zorganizowana interdyscyplinarna pomoc ofiarom przemocy.

Szkolenie było elementem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2016-2020.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej