Jesteś tutaj

Szkolenie w ramach projektu socjalnego "Uwierz w siebie - bądź aktywny"

Zdjęcie ze spotkania w MOPSiWRW dniu 21 sierpnia 2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach projektu socjalnego „Uwierz w siebie - bądź aktywny” odbyło się szkolenie przeprowadzone przez pośredników pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej: Panią Mariolę Bator oraz Panią Katarzynę Baran. W szkoleniu wzięli udział zaproszeni uczestniczy projektu socjalnego.

Panie prowadzące poruszyły szereg zagadnień dotyczących uzyskania informacji o ofertach pracy, organizowanych giełdach i targach pracy, a także możliwościach skorzystania z innej pomocy oferowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w sytuacji, gdy potrzeby są większe niż oferuje to pośrednictwo pracy. Ponadto Panie prowadzące szkolenie udzieliły m. in. praktycznych wskazówek dotyczących pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia poprzez przekazywanie informacji o ofertach pracy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej wyraża podziękowanie za współpracę wszystkim uczestnikom szkolenia w zakresie pośrednictwa pracy oraz Pani Marioli Bator i Pani Katarzynie Baran prowadzącym zatrudnionym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej za przedstawienie ważnych informacji na powyższy temat.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej