Jesteś tutaj

Superwizja dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych

Zdjęcie Superwizja dla członków ZI w MOPSiWRW dniu 17.09.2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się pierwsze z ośmiu spotkań superwizji, które dedykowane są członkom zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych pracujących z osobami doznającym przemocy, stosującym ją, albo będącym jej świadkami. Spotkania te organizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach działań własnych z dofinansowaniem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z terenu województwa małopolskiego, które zakwalifikowały się do udziału w wymienionych spotkaniach.

Na udział w wymienionych spotkaniach wyraziło zgodę 12 osób, które są członkami Zespołu Interdyscyplinarnego lub grup roboczych działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.

Spotkania prowadzi Pani mgr Barbara Błaż - Kapusta psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień, specjalista w zakresie diagnozy i terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny, certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Superwizja to ważne narzędzie w pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i leczenia jej skutków. Członkowie zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych pomagający poszczególnym osobom, ale także całym rodzinom spotykają się z superwizorem, czyli osobą bogatszą w wiedzę, po to, aby omówić swoją pracę z klientem lub rodziną pod kątem pojawiających się wątpliwości, trudności i dylematów, zarówno w obszarze merytorycznym, jak i społecznym, a także emocjonalnym.

Pomaganie osobom doznającym przemocy, stosującym ją, albo będącym jej świadkami jest procesem trudnym dla osób pomagających, obciążającym ich psychicznie. Stąd założenia superwizji, które wskazują na potrzebę wspierania osób superwizujących się, aby jak najefektywniej były w stanie wykonywać swoją pracę, nie ulegając mechanizmom wypalenia zawodowego. Superwizja jest także formą szkolenia, czyli pogłębiania wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Jest też wreszcie sposobem rozwijania i doskonalenia warsztatu pracy dla członków zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych.

MOPSiWR w Dabrowie Tarnowskiej